21 dec 2012

Ontwikkelingssamenwerking nog nooit zo ver verwijderd van 0,7% doelstelling

De Belgische ontwikkelingssamenwerking zal in 2013 nog slechts een schim zijn van de doelstelling van 0,7%. Dat blijkt uit de begrotingscijfers 2013 die vandaag werden gepubliceerd. De officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA) zakt in 2013 weg tot 0,50% van het BNI (1,97 miljard euro). In 2012 werd nog 0,56% begroot. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen): “Voor het eerst wordt duidelijk hoe drastisch de besparing op ontwikkelingsamenwerking is. De doelstelling van 0.7% heeft deze regering definitief opgeborgen. Het Zuiden is het hiervan het slachtoffer.”

De besparing betekent maar liefst 773 miljoen euro onder de 0,7% norm (2,74 miljard euro) die in 2002 door de paarsgroene regering wettelijk werd vastgelegd. België krabbelt al sinds 2010 terug van zijn engagement om elk jaar 0,7% van zijn BNI aan ontwikkelingshulp te besteden.

Bovendien bevat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook schuldkwijtscheldingen en andere oneigenlijke uitgaven. ”Schulden kwijtschelden is een manier om het hulpcijfer op te krikken, zonder dat het de Belgische regering iets kost. Maar het Zuiden heeft er niets aan”, stelt De Vriendt. ”Door de ‘vervuiling’ van het budget door oneigenlijk uitgaven van ongeveer 170 miljoen euro zal de echte hulp die ons land voorziet slechts ongeveer 0,46% van het BNI bedragen", berekent Wouter De Vriendt.

De efficiëntie van de hulp is voor Groen even belangrijk dan het bedrag. Groen diende voorstellen in om de efficiëntie op te krikken door onder andere de coherentie tussen ontwikkelingssamenwerking en andere beleidsdomeinen te versterken. Deze werden door de meerderheid van tafel geveegd tijdens bespreking van de nieuwe basiswet ontwikkelingssamenwerking.

Groen betreurt de forse besparing van de regering-Di Rupo "Ontwikkelingssamenwerking is belangrijk. Niet alleen uit solidariteit met arme landen uit het Zuiden, maar ook in ons eigen belang. Het Westen heeft immers baat bij een welvarend Zuiden, zonder grote migratiestromen naar het Noorden. Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt dit proces", besluit Wouter De Vriendt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK