30 jan 2014

Elisabeth Meuleman

Het M-decreet of het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voldoet niet. Het recht op inclusief onderwijs wordt met het M-decreet uitgehold. “Er is nood aan ondersteuning van de leerkrachten om inclusief te werken en te leren werken, maar het decreet biedt deze ondersteuning niet”, zegt Elisabeth Meuleman, fractieleidster Groen in het Vlaams parlement. Groen stelt voor om scholen een basisfinanciering te geven om inclusieve onderwijstrajecten uit te bouwen.

Het M-decreet of het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voldoet niet. Het recht op inclusief onderwijs wordt met het M-decreet uitgehold. “Er is nood aan ondersteuning van de leerkrachten om inclusief te werken en te leren werken, maar het decreet biedt deze ondersteuning niet”, zegt Elisabeth Meuleman, fractieleidster Groen in het Vlaams parlement. Groen stelt voor om scholen een basisfinanciering te geven om inclusieve onderwijstrajecten uit te bouwen.

Vandaag werd in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, het M-decreet, besproken.

Het aandeel van alle kinderen dat in Vlaanderen in het buitengewoon onderwijs (BO) zit, is hoog. Dat is veel meer dan in andere landen. De jongste tien jaar is het aantal kinderen dat al na het kleuteronderwijs wordt doorverwezen, verdubbeld. In het schooljaar 2011-2012 zaten er 50.387 kinderen in het BO, basis en secundair samen.

In de loop van deze legislatuur werd het decreet leerzorg begraven. “De Vlaamse regering komt nu op de valreep met een decreet voor inclusief onderwijs naar het parlement. Maar het decreet biedt onvoldoende steun en financiering. Het ongenoegen bij leerkrachten is dan ook groot,” zegt Meuleman. “Het decreet ontbreekt totaal aan hefbomen om het ondersteunen van leerkrachten en begeleiders mogelijk te maken. Meer zelfs, door besparingen bij de Centra Leerlingen Begeleiding worden begeleidingskansen verder ingeperkt. Kansen kan je maar bieden als de leerkrachten weten hoe met de kinderen om te gaan, en daarvoor hebben ze ondersteuning nodig.” Het is ook onaanvaardbaar dat de middelen voor inclusief onderwijs maar worden ingezet naarmate die vrijkomen in het buitengewoon onderwijs.

In het M-decreet blijft het aanbieden van een individueel aangepast curriculum afhankelijk van de welwillendheid van de school. “Dat is strijdig met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Het is de plicht van de Vlaamse regering om de scholen die mogelijkheden te bieden, ” aldus Meuleman.

De timing voor de uitvoering van dit decreet is onrealistisch. Groen opteert voor een gefaseerde uitrol. “Er moet eerst gewerkt worden aan competentieontwikkeling, extra ondersteuning en omschakeling en garanties van personeel voor de inwerkingtreding van het decreet, ” zegt Meuleman.

Groen stelt voor om scholen een basisfinanciering te geven voor de uitbouw van inclusieve onderwijstrajecten en op termijn over te schakelen naar een systeem van ‘rugzakfinanciering’. Deze rugzak zou dan de noodzakelijke middelen voor de bijkomende ondersteuning van de leerling met een handicap dienen te bevatten, los van onderwijssysteem of onderwijskeuze.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren