01 aug 2013

Oosterweel: "Peeters neemt eigen Vlaamse procedures niet au sérieux"

Vlaams minister-president Peeters verklaarde in de Ochtend dat hij 'alles zal doen om ervoor te zorgen dat we de ondernemersgroep Noriant zeker een stuk van de werken kunnen geven'. Dit terwijl het onderzoek naar de milieueffecten van de verschillende tracés volop loopt. “Hiermee ondergraaft de minister-president zijn eigen procedures,” stelt Wouter Van Besien (voorzitter Groen) vast.

”Minister-president Peeters legt hier zijn agenda open en bloot op tafel. Noriant moet een opdracht krijgen, kost wat kost. En dat kan enkel als het oorspronkelijke BAM-tracé gevolgd wordt. De gezondheid van de Antwerpenaar maakt hij voor de zoveelste keer ondergeschikt aan zijn relaties met een bouwgroep. De plan-MER wordt duidelijk niet au sérieux genomen." Groen betreurt ook de onophoudelijke achterhoedegevechten die de minister-president voert tegen de Europese beslissing voor een nieuwe aanbesteding.

Al jaren trekt de Vlaamse regering tegen beter weten in en tegen wat de Antwerpenaren willen in, de kaart van de Oosterweelverbinding. Nochtans bestaan er alternatieven die het verkeer rondom de woonwijken leiden en bijgevolg beter zijn voor het comfort en de gezondheid van de omwonenden. Deze alternatieven worden nu onderzocht maar hoewel de resultaten daarvan nog niet bekend zijn, spreekt de minister-president nu opnieuw zijn gehechtheid uit aan de bouwgroep Noriant en dus aan het BAM-tracé. ”Hiermee gaat de minister-president in tegen zijn eigen Vlaamse procedures,” stelt Van Besien vast. ”Hoe geloofwaardig is het MER-onderzoek als de minister-president nu al verkondigt Noriant toch een deel van de werken te willen laten uitvoeren? "

Groen begrijpt ook de achterhoedegevechten van de minister-president niet tegen de Europese beslissing voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. ”De eis van Europa is terecht. Eigenlijk zeggen zij: kies eerst de beste oplossing en schrijf dan een nieuwe aanbesteding uit. Logischer dan dat, bestaat niet. Deze werkwijze is ook in het belang van de Antwerpenaar. Die mag niet het slachtoffer worden van het geklungel van de Vlaamse regering met N-VA, CD&V en sp.a in dit dossier,” besluit Van Besien.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK