02 maa 2016

Wouter Van Besien

“Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering de circulaire economie omarmt,” stelt Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen), “zowel omwille van de ecologische als de economische voordelen. Een circulaire economie kan Vlaanderen tot 27.000 nieuwe jobs opleveren en 2,3 miljard euro nieuwe waarde creëren tegen 2020.”

Groen trekt aan de kar van de circulaire economie. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien heeft daarom een conceptnota Circulaire Economie ingediend in het Vlaams parlement. Onder maar naar aanleiding hiervan zullen er binnenkort hoorzittingen worden opgestart.

Historisch gezien is Vlaanderen koploper op vlak van recyclage. Aarzelend worden nu de eerste stappen gezet richting de circulaire economie. In de Visienota 2050 van minister-president Bourgeous is een belangrijke rol weggelegd voor de circulaire economie, maar helaas wordt de visie op geen enkele manier concreet gemaakt. Ook de bevoegde ministers Schauvliege en Muyters blijven vaag. “En zo mist Vlaanderen kansen en kostbare tijd,” aldus Van Besien die een conceptnota heeft uitgewerkt met heel concrete beleidsmaatregelen voor de Vlaamse overheid, maar ook de andere bevoegde overheden.

Tal van concrete beleidsmaatregelen
Het doel moet zijn om van Vlaanderen een koploper te maken op vlak van circulaire economie. Daarvoor kunnen vandaag al concrete maatregelen ingevoerd worden. Denk onder meer aan circulaire overheidsaanbestedingen, de promotie van de deel- en hersteleconomie, het leasen in plaats van kopen van producten, het sluiten van overeenkomsten met bedrijven en middenveld om te evolueren naar meer circulaire economie zoals in Nederland gebeurt met de Green New Deals, ecologiesteun voor circulaire toprunners, onderzoek en ontwikkeling sturen in de richting van het circulair maken van de economie, het voorkomen van afval. Dit is slechts een greep uit de vele concrete voorstellen die de conceptnota bevat.

27.000 jobs en 2,3 miljard waarde

“Vlaanderen is nog veel te veel een ‘wegwerpeconomie die afval recycleert’,” betreurt Van Besien: “Minister van Economie Muyters laat het aan de bedrijven over om de switch naar de circulaire economie te maken maar de echte ommekeer zal er pas komen als overheid en bedrijven de handen in elkaar slaan. Dan pas zullen we de 27.000 nieuwe jobs en de 2,3 miljard nieuwe waarde kunnen verzilveren. Als Vlaanderen erin slaagt om qua technologie en organisatie voorop te lopen, komt straks heel de wereld bij ons knowhow aankopen.”

Na Wouter Van Besien diende ook parlementslid Willem-Frederik Schilt een conceptnota over Circulaire economie in. In navolging daarvan besliste het Vlaams parlement om hoorzittingen hierrond te organiseren. Tot grote tevredenheid van Van Besien: “Dankzij de hoorzittingen zullen belangrijke denkers en ondernemers in de circulaire economie een stem krijgen en hopelijk op hun beurt ook de andere parlementsleden aansteken om net zoals Groen volop voor de circulaire economie te kiezen. Alle fracties zullen zich na de hoorzittingen moeten uitspreken, dat wordt een belangrijk moment.”

Een overzicht van alle concrete maatregelen die worden opgelijst in de conceptnota van Wouter Van Besien vind je hier: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1010246

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren