25 okt 2013

Elisabeth Meuleman

Het decreet schaalvergroting komt er niet. Dat raakte vandaag bekend. 'Te begrijpen. Er was opnieuw geen draagvlak bij het onderwijsveld. De mankementen waren te groot. Zo wordt onder meer het buurtgebonden basisonderwijs te erg ontmoedigd,' zegt Elisabeth Meuleman, fractieleidster in het Vlaams parlement van Groen. Daarnaast vindt Groen het straf dat dit het zoveelste voorstel van decreet is naar de hand van minister Smet dat begraven wordt. 'Geen hervorming secundair onderwijs. Geen lerarenloopbaanpact. En nu ook geen decreet schaalvergroting. Minister van onderwijs Smet (Sp.a) heeft deze legislatuur echt niks gepresteerd. Dat is zeer pijnlijk, in de eerste plaats voor alle nieuwe leerkrachten. Er wordt hen al jaren ondersteunende maatregelen beloofd, maar ze komen er maar niet.'

Groen is sceptisch tegenover de krachtlijnen zoals minister van onderwijs Smet ze neertekende in het voorstel van decreet over de schaalvergroting van de scholen. "Het decreet is een theoretisch model, geschreven van aan een bureau in Brussel. Het houdt geen rekening met verschillen tussen grote steden en kleine gemeenten. Het voorgestelde bestuursmodel staat haaks op de uitgangspunten van een brede school. Het buurtgebonden basisonderwijs wordt ont- in plaats van aangemoedigd met het decreet. Daarnaast kiest de minister voor een financiering op twee snelheden. Minder grote en buurtgebonden scholen, die om allerlei redenen geen fusie willen of kunnen aangaan, zullen bepaalde financiële middelen niet meer ontvangen. Dat is onaanvaardbaar," zegt fractieleidster in het Vlaams parlement Elisabeth Meuleman (Groen).

Met het decreet schaalvergroting is er opnieuw een groot plan begraven. "Daarmee wordt het pijnlijk duidelijk dat minister Smet deze legislatuur niets, maar dan ook niets heeft kunnen verwezenlijken. Geen hervorming secundair onderwijs. Geen lerarenloopbaanpact. En nu ook geen decreet schaalvergroting. Met het decreet schaalvergroting verspeelt de Vlaamse regering wellicht ook zijn laatste grootste troef om nog iets voor het versterken van het lerarenberoep te doen. Dat is pijnlijk, in de eerste plaats voor alle jonge en nieuwe leerkrachten in Vlaanderen. Zij wachten al jaren op ondersteuning en begeleiding, zoals beloofd in het regeerakkoord. Het decreet schaalvergroting was de laatste strohalm voor de nieuwe leerkrachten omdat een deel van het decreet handelde over de financiering van de loopbanen. Maar met het decreet is nu ook het personeelsluik begraven," zegt Meuleman.

Groen pleit nu des te meer voor heel concrete acties waardoor beginnende leerkrachten beter kunnen gecoacht en opgevangen worden. Dat kan door de introductie van de seniorleerkracht, die zijn of haar ervaring kan inzetten wanneer de mentoruren terug worden ingevoerd. "Groen roept de minister dan ook op om deze legislatuur nog de mentoruren opnieuw in te voeren. Daarnaast willen we dat de ongelijkheid tussen vastbenoemde en niet- vastbenoemde leerkrachten wordt weggewerkt. Ook tijdelijke leerkrachten leerkrachten moeten sneller aanspraak kunnen maken op een contract van onbepaalde duur, waarbij langere opzegtermijnen worden gehanteerd. En tot slot vraagt onze partij dat er een nieuw statuut voor de beginnende leerkrachten wordt uitgewerkt. De junior-leerkracht heeft recht op collectieve en individuele aanvangsbegeleiding, op een minimum aantal paralleluren en extra opleidingskansen," aldus Meuleman. Groen hoopt bondgenoten te vinden in andere partijen om nog deze legislatuur decretaal initiatief nemen om deze concrete acties te kunnen verwezenlijken.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren