21 okt 2013

Opnieuw miljardenfraudezaak in het water gevallen door procedurefout

De rechtszaak over het megafraudedossier de Croÿ is geëindigd op vrijspraak omwille van een procedurekwestie. Het Hof van Beroep van Brussel sprak deze maandag de Prins de Croÿ en andere betrokkenen vrij.

«Deze miljardenfraudezaak is één van de grootste van de laatste 30 jaar. Door een procedurefout vervalt de 3 miljard euro aan schadevergoeding. Voor Groen en Ecolo duidt dit voor de zoveelste maal op de ondoeltreffendheid van het antifraudebeleid van de Regering. Doordat miljardenfraudeurs ermee weg komen, liggen de belastingen veel te hoog voor iedereen», reageert Groen-Kamerlid Meyrem Almaci.

Het Hof baseerde de vrijspraak op een onregelmatigheid bij één enkel verhoor van een beschuldigde in Frankrijk. Daardoor is de procedure onontvankelijk verklaard. Nochtans had een eerder vonnis van 240 pagina’s; de hele fraudemontage geanalyseerd. Dit miljardenfraudedossier kende dus hetzelfde verloop als het KB Lux-dossier.

De Ecolo-Groenfractie zal Minister Koen Geens (CD&V) vragen of de federale overheid cassatieberoep zal aantekenen, om een nieuwe procedure te gronde te bekomen. « De Antigone-jurisprudentie kan hiervoor een basis leveren. Deze jurisprudentie stelt dat men een procedure-onregelmatigheid moet afwegen tegenover de zwaarte van de feiten, opdat niet de hele procedure overboord wordt gegooid », legt Meyrem Almaci uit.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK