03 jul 2015

Bart Caron

Na maandenlange druk van onder meer Groen heeft minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) vrijdag een compromis omtrent de poldergraslanden goedgekeurd gekregen op de Vlaamse regering.

“Aandringen werkt. Dankzij aanhoudende vragen vanuit de oppositie heeft de CD&V-minister een eerste stap gezet. Eindelijk is er een vastgestelde kaart van de historisch permanente graslanden in de polders. Het compromis leidt echter wel tot een verknipt beleid: een deel van de poldergraslanden blijft beschermd via het natuurbeleid, terwijl een ander deel maar een beperkte bescherming krijgt via het landbouwbeleid. Alle poldergraslanden moeten een zelfde juridische bescherming binnen het natuurbeleid,” stellen de Vlaamse parlementsleden Bart Caron en Hermes Sanctorum, respectievelijk landbouw- en milieuspecialist bij Groen.

Het getalm van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) om te beslissen over de poldergraslanden zorgde voor commotie in het Vlaams Parlement, toen niet alleen Groen, maar ook leden van de N-VA-fractie het op hun heupen kregen van de steeds uitgestelde beslissing.

“Er is nu een eerste stap gezet, maar de keuze van de regering van N-VA, Open VLD en CD&V voor een conceptnota is een ‘typisch Belgisch compromis’. Schauvliege moet die conceptnota nu dringend omzetten in een aanpassing van het Natuurdecreet. Anders is er enkel een papieren beslissing genomen”, meent Hermes Sanctorum.

Een conceptnota zal immers niemand tegenhouden om poldergraslanden om te ploegen of te vernietigen. Voor die poldergraslanden die enkel beschermd worden via het landbouwbeleid is de bescherming van de natuurwaarden niet gegarandeerd: landbouwers mogen de gronden niet ploegen, maar er worden geen beperkingen voorzien voor het gebruik van pesticiden en de herinzaai met hoogproductieve grassoorten zoals raaigrassen.

Groen is van mening dat alle poldergraslanden een zelfde ecologische bescherming verdienen. Dit moet geregeld worden in het Natuurdecreet. Verder moet Schauvliege ook werk maken van een Beheerovereenkomst Poldergraslanden, zodat landbouwers die bijkomende natuurinspanningen doen hiervoor een vergoeding kunnen krijgen.

“Joke Schauvliege moet de decretale vertaling en de bijkomende juridische instrumenten tegen het einde van het reces rond krijgen, zodat in september het parlement de bescherming van alle kustpoldergraslanden kan stemmen. Groen zal alvast de druk hoog houden op de regering van N-VA, Open VLD en CD&V zodat deze waardevolle gebieden niet verder verloren gaan”, besluit Bart Caron.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren