19 maa 2014

Bart Staes

De Europese groene fractie betoogt morgen om 17h bij de Schumann rotonde, om er samen met maatschappelijke organisaties voor te pleiten dat er voor 2030 bindende doelstellingen komen voor meer duurzame energie en energiebesparing om afgesproken doelstellingen rond klimaatverandering te halen.

Deze eis gaat lijnrecht in tegen de slappe voorstellen die de Europese Commissie eind januari presenteerde. “Daar waar de Europese Commissie koos voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie, wil een meerderheid van het Europarlement dat de weg wordt vrijgemaakt voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken”, aldus Groen Europarlementslid Bart Staes.
De Europese Top gaat voor een groot stuk over energie- en klimaatbeleid, hetgeen de Europese koers de komende decennia mee zal bepalen. De bal ligt nu bij de regeringsleiders die morgen in Brussel het klimaat- en energiebeleid van de EU voor 2030 bespreken. Staes: “De vraag is of onze leiders hun oren laten hangen naar de gevestigde orde van fossiele bedrijven waardoor groene innovaties en efficiënte technologieën moeilijk van de grond komen. Ik verwacht dat premier Di Rupo tijdens de Europese top ambitie toont, zodat het Europese beleid rond klimaat en duurzame energie niet tot stilstand komt.”

Uit een nieuwe studie van de Europese groenen, uitgevoerd door het Nederlandse Ecofys, blijkt duidelijk dat de EU doelstellingen niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terug te dringen tot 80-95%. Staes: "Het uitstel of vertragende beleid van de Europese commissie en de lidstaten maakt dat de EU na 2030 een dermate grote versnelling moet in zetten dat dit niet haalbaar is en bovendien de Europese doelstelling om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius onmogelijk maakt. De gemiddelde beperking in de uitstoot van broeikasgassen die Europa zou moeten realiseren tussen 2030 en 2050, zou minstens moeten verdubbelen, in vergelijking met de periode 2010-2030.

Staes: "De Commissie stelt voor om 27% duurzame energie te realiseren tegen 2030, maar dat is het cijfer dat we sowieso al halen volgens het business as usual scenario. De zogenaamde nieuwe Europese doelstelling op dit vlak is dus een lege huls. Maar erger nog is dat de mogelijk honderdduizenden nieuwe jobs zonder bindende en striktere doelstellingen niet gerealiseerd zullen worden."

Volgens de Groene studie zou de EU makkelijk striktere doelen kunnen halen , die bovendien in het eigenbelang van de EU zijn. Staes: "Een 40% reductie van energieconsumptie, 45% duurzame energie en 60% reductie in de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 is haalbaar met een beetje politiek wil. Het zal jobs opleveren en onze afhankelijkheid van onder meer Russische fossiele importen beperken."

De Belgische regering moet daarom voor de Europese top op 21 maart een bindend duurzaam energiedoel voor 2030 omarmen om opkomende technieken zoals wind op zee een duwtje in de rug te geven. Staes roept de Belgische regering op om toekomstige generaties niet met grote problemen op te zadelen. “Het energiebeleid laten dicteren door fossiele bedrijven is een recept voor mislukking. Een duidelijke visie op duurzame energie en energiebesparing jaagt investeringen in de groene economie aan en zorgt voor extra banen.” In die optiek hadden de groenen een alternatieve resolutie met zeven actiepunten voorgelegd, maar deze haalde het jammer genoeg niet.

Meer info op de klimaatcampagne site van de Europese Groenen

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren