05 feb 2014

Bart Staes

Het Europees Parlement eist dat er voor 2030 bindende doelen gesteld worden voor meer duurzame energie en energiebesparing. Deze eis gaat lijnrecht in tegen de slappe voorstellen die de Europese Commissie twee weken geleden presenteerde. “Daar waar de Europese Commissie koos voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie, wil het Europarlement dat de weg wordt vrijgemaakt voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken”, aldus Groen Europarlementslid Bart Staes.

Volgens Staes ligt de bal nu bij de regeringsleiders die volgende maand het klimaat- en energiebeleid van de EU voor 2030 bespreken: “De vraag is of onze leiders hun oren laten hangen naar de gevestigde orde van fossiele bedrijven waardoor groene innovaties en efficiënte technologieën moeilijk van de grond komen. Ik verwacht dat premier Di Rupo tijdens de Europese top ambitie toont, zodat het Europese beleid op klimaat en duurzame energie niet tot stilstand komt.”

De Belgische regering moet voor de Europese top op 21 maart een bindend duurzaam energiedoel voor 2030 omarmen om opkomende technieken zoals wind op zee een duwtje in de rug te geven. Staes roept de Belgische regering op om toekomstige generaties niet met grote problemen op te zadelen. “Het energiebeleid laten dicteren door fossiele bedrijven is een recept voor mislukking. Een duidelijke visie op duurzame energie en energiebesparing jaagt investeringen in de groene economie aan en zorgt voor extra banen.” In die optiek hadden de groenen een alternatieve resolutie met zeven actiepunten voorgelegd, maar deze haalde het jammer genoeg niet.

Klimaat- en energieplan met zeven actiepunten van de Europese groenen:

1. Drie bindende doelstellingen

Europa stelt drie bindende doelstellingen in; voor minder uitstoot van broeikasgassen, voor een groter aandeel duurzame energie en voor meer energiebesparing. Hierdoor komen groene innovaties en efficiënte technologieën van de grond en maken we de weg vrij voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken.

2. Veertig procent minder energieverbruik

Europa spreekt af dat we in 2030 veertig procent minder energie verbruiken dan nu. Hiermee besparen we jaarlijks bijna driehonderd miljard euro aan het importeren van kolen, gas en olie uit vaak instabiele of ondemocratisch geleide landen. (studie: The Vision Scenario for the European Union, pagina 4)

3. Vijfenveertig procent duurzame energie

Europese landen produceren in 2030 vijfenveertig procent van de totale energievraag uit duurzame bronnen zoals van de wind, zon en aardwarmte. Hiermee komen er meer dan een miljoen extra banen bij. (studie: Impact assessment on energy and climate policy up to 2030, pagina 86)

4. Zestig procent minder broeikasgassen

Europa stoot in 2030 zestig procent minder schadelijke broeikasgassen uit dan in 1990 om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.

5. CO2-emissiehandel reanimeren

De Europese handel in CO2-uitstootrechten wordt gereanimeerd door CO2-rechten uit de markt te nemen. De prijs van een ton CO2 is nu zo laag dat bedrijven gewoon door gaan met vervuilen.

6. Geen (proef)boringen naar schaliegas

Vanwege de risico's voor het klimaat, het milieu en onze gezondheid en vanwege de gaten in bestaande wetgeving, geven lokale en regionale overheden geen vergunningen af voor (proef)boringen naar schaliegas.

7. Schadelijke uitstoot van brandstoffen verminderen

Oliemaatschappijen krijgen ook in de toekomst verplichtingen om de schadelijke uitstoot van hun brandstoffen te verminderen. Zo ontmoedigen we het gebruik van vervuilende teerzandolie en bevorderen we het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren