29 okt 2010

Freya Piryns

6000 asielzoekers staan op straat, sommigen van hen overleven in levensgevaarlijke kraakpanden. De noodopvangplaatsen in de kazernes zullen pas binnen enkele weken of maanden worden opengesteld. In tussentijd doet de regering Leterme niets. Met de winter voor de deur is dit voor de 6000 mensen op straat dit een ramp. Groen! vraagt dat de federale overheid haar rampenplan ontplooit om deze mensen in tussentijd op te vangen zoals ze doet bij andere rampen. Tegelijkertijd hamert Groen! op het belang van een structureel asielbeleid zodat we volgend jaar niet weer het rampenplan moeten activeren.

Wat het Belgische asielbeleid en de opvang van asielzoekers betreft, is er nood aan een uitgewerkt tweesporenbeleid. Het eerste spoor is het meest acute: 6000 asielzoekers staan op straat en leven in erbarmelijke omstandigheden. Er moet dringend opvang voorzien worden voor deze mensen zodat zij de winter kunnen doorkomen. De federale regering kan hiervoor haar rampenplan ontplooien. De federale overheidsdienst Binnenlandse zaken kan dan nagaan met de gouverneurs en de verschillende provincies hoe de opvang het beste kan gebeuren.

Het tweede spoor is de structurele aanpak. Dit is nu al de tweede winter op rij dat we geconfronteerd worden met dakloze asielzoekers die geen opvang hebben om de winter door te komen. Dit is tegen de internationale afspraken en is een rijk land als het onze onwaardig. De federale regering en het parlement kunnen afspraken maken om het Belgische asielbeleid performanter te maken. Door een performant asielbeleid te ontwikkelen, kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die onterecht asiel aanvragen daadwerkelijk terugkeren en mensen die wel terecht asiel aanvragen, daadwerkelijk kunnen worden opgevangen.

Freya Piryns: ”Zoals de naam het laat uitschijnen is dit een rampenplan. Goed bestuur vermijdt crisissen, maar dat heeft deze regering duidelijk niet gedaan. Ik heb de afgelopen week met eigen ogen gezien hoe gezinnen moeten overleven onder een brug en in een levensgevaarlijk kraakpand, en dit is echt onmenselijk Groen! vraagt de federale regering in lopende zaken om een structureel asielbeleid uit te werken dat de goedkeuring van het parlement kan wegdragen. Daarvoor heeft Groen! samen met Ecolo een wetsvoorstel ingediend. In afwachting moet dit rampenplan de dringende noden van de asielzoekers opvangen.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren