04 jun 2016

Opvangplaatsen nu sluiten is slecht beleid

Er verdrinken nog steeds vluchtelingen in de Middellandse Zee. En er zijn nog steeds erkende vluchtelingen in ons land die op straat wonen. Nu opvangplaatsen sluiten is een welvaartstaat als België onwaardig, gezien de humanitaire crisis

Ecolo-Groen reageert verrast op de beslissing van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) om het aantal opvangplaatsen af te bouwen. “Er verdrinken nog steeds vluchtelingen in de Middellandse Zee. Er zijn nog 4,8 miljoen oorlogsvluchtelingen in de buurlanden van Syrië. En er zijn nog steeds erkende vluchtelingen in ons land die op straat wonen. Nu opvangplaatsen sluiten is een welvaartstaat als België onwaardig, gezien de humanitaire crisis,” stellen kamerleden Wouter De Vriendt (Groen) en Benoit Hellings (Ecolo). Ecolo-Groen roept de regering op om op de beslissing terug te komen.

Vanmorgen bereikte ons het nieuws dat opnieuw veel verdronken vluchtelingen zijn aangespoeld op de kust van Libië. De vluchtelingencrisis is allesbehalve ten einde. “Hervestiging is dé manier om dodenroutes te vermijden. Theo Francken is er in de afgelopen drie jaar niet in geslaagd om zijn beloftes na te komen. Voor elke drie beloofde hervestigingen, kreeg maar één vluchteling effectief opvang in ons land. Van het humaan beleid dat werd beloofd, is maar weinig in huis gekomen. De opvangplaatsen die nu leeg staan, moeten dan ook voor hervestiging gebruikt worden, in plaats van inderhaast te worden gesloten,” aldus De Vriendt. De Vriendt wijst er verder op dat vorige regeringen dezelfde fout maakten, en daardoor niet voorbereid waren op een uitzonderlijke instroom zoals in 2015. “Laten we lessen trekken uit het verleden en niet dezelfde fout maken. Anders moeten we opnieuw improviseren. Er is nood aan een buffercapaciteit van minstens 5000 plaatsen.”

Naast hervestiging en het opbouwen van een buffercapaciteit ziet Ecolo-Groen nog mogelijkheden voor de vrijstaande opvangplaatsen. Veel gemeentes en steden hebben forse inspanningen gedaan om opvangplaatsen te creëren, op vraag van staatssecretaris Francken. “Laat de plaatsen niet verloren gaan. Er zijn ook nog andere kwetsbare groepen in onze samenleving die nood hebben aan opvang. Denk maar aan crisisopvang, transitwoningen of daklozenopvang. Het wordt tijd dat Theo Francken en Liesbeth Homans met elkaar gaan praten om gezamenlijk de uitdagingen aan te pakken,” aldus De Vriendt en zijn collega in het Vlaams Parlement, An Moerenhout.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK