18 nov 2017

Meyrem Almaci, Jeremie Vaneeckhout, Petra De Sutter

Dit weekend hield Groen een tweedaags Schakelcongres in Brussel, in aanwezigheid van meer dan 600 leden – voor het eerst – ook niet-leden. De partij zet daarmee de koers uit voor een nieuwe visie op het samenspel tussen overheid, burgers, ondernemers en middenveld, onder meer op vlak van mobiliteit, zorg en economie.

“De tijd waar de overheid louter beschikt en beslist ligt definitief achter ons”, stelt voorzitster Meyrem Almaci. “ De nieuwe rol van de overheid is voor ons die van een partnerstaat. Een overheid die er niet alleen is voor de elite, maar een echte partner van alle burgers, bedrijven en verenigingen.” Het congres maakte een aantal historische keuzes: de welvaartsgarantie, één statuut voor alle werkenden, ondersteunen van zorginitiatieven en basisbereikbaarheid als mobiliteitsprincipe.

Onder leiding van congresvoorzitters Petra De Sutter en Jeremie Van Eeckhout werd een heel weekend gedebatteerd over meer dan 100 concrete voorstellen. Eén van de meest opvallende voorstellen is de welvaartsgarantie. “Als eerste partij stellen we een haalbare variant van het basisinkomen voor. De welvaartsgarantie wordt een recht voor iedereen, dat automatisch in werking treedt als het inkomen van werk of leefloon onder het mediaan inkomen zakt. De welvaartsgarantie sluit armoede uit en biedt ademruimte aan mensen die zorg willen opnemen of dromen van een eigen zaak. Mensen krijgen weer greep op hun tijd en hun levenskwaliteit”, legt Almaci uit. Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen.

Ook op vlak van zorg en de rol van de overheid in het zorgaanbod werd gediscussieerd. “Vandaag is de organisatie van zorg nodeloos complex. Of het nu om naschoolse kinderopvang gaat, ouderenzorg of om de zorg voor personen met een handicap: wij geloven dat sociale ondernemers even goede kwaliteit kunnen bieden. De overheid moet burgers en bedrijven omkaderen en vertrouwen in plaats van wantrouwen”, stelt De Sutter. De winst uit dergelijke initiatieven wordt wel geplafonneerd. De overwinst wordt dan opnieuw geïnvesteerd in de zorg. “Wij passen voor een model waarin privébedrijven woekerwinsten maken op kap van zorgbehoevenden. Een sociaal rendement kan, maar geen woekerwinsten”, aldus De Sutter.

Innovatie en technologische doorbraken stellen de overheid voor stevige uitdagingen. Ook op vlak van het omarmen van innovatie wil Groen voorop lopen. “We willen dat de overheid deze innovaties niet lijdzaam ondergaat, maar ze zo veel mogelijk omarmt en wettelijk kadert. De overheid moet, samen met burgers en bedrijven, die innovaties sturen en organiseren zodat ze de welvaart en het welzijn van al haar burgers verhoogt”, stelt Van Eeckhout. Dit alles past in het nieuwe beeld van de overheid dat de groenen vandaag lanceren: een overheid als partner die na dialoog garant staat voor eenvoudige en krachtige regels.

Download de speech van Meyrem

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren