11 feb 2014

Wouter Van Besien

Om een eind te maken aan de dagelijkse files en aan het teveel aan fijn stof in Vlaanderen, is het belangrijk dat de politiek nadenkt over hoe we het verkeer in ons land beter organiseren. Een pakket aan maatregelen met o.a. de slimme kilometerheffing, beter openbaar vervoer, lagere loonlasten, de afschaffing van verschillende verkeersbelastingen, … kan die noden verzoenen met een goedkopere eindfactuur voor de burger die zijn of haar rijgedrag aanpast.

Iedereen is het erover eens dat Vlaanderen kreunt onder de files en het fijn stof. De ellenlange files zorgen voor heel wat tijdverlies, stress en hebben hun impact op onze economie. Het vele fijn stof dat ermee gepaard tast de gezondheid van de Vlaming aan. Hoog tijd dat de overheid op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen die de vraag van de Vlaming om zich vlot en comfortabel te verplaatsen, verzoent met minder luchtvervuiling en meer keuzevrijheid. Als we het verkeer met 10% kunnen verminderen, dalen de files met 40%.

Pakket maatregelen verzoent vlotter verkeer met gezondheid

“Met één oplossing alleen gaan we er niet komen,” stelt voorzitter Wouter Van Besien: “Wat we nodig hebben, is een pakket aan maatregelen die er samen voor zorgen dat mensen meer en beter kunnen kiezen over hoe ze zich willen verplaatsen. Om files en fijn stof te vermijden, kunnen we duurzame verplaatsingen aanmoedigen en goedkoper maken. Mensen die ten allen tijde en overal met de wagen willen rijden, moeten meer aangespoord worden om te kiezen voor goedkopere en gezondere alternatieven.”

Het pakket maatregelen dat Groen voorstelt, bestaat uit vier pijlers. Het is in de eerste plaats belangrijk dat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert en er meer fietspaden komen. Daarnaast worden de verkeersbelastingen afgeschaft. Er komt een mobiliteitsbudget voor werknemers in plaats van de bedrijfswagen en de openbaarvervoersvergoeding zodat werknemers zelf kunnen beslissen hoe ze dat geld het beste inzetten. De slimme kilometerheffing ten slotte wordt gekoppeld aan lagere loonlasten waardoor werknemers een hoger loon overhouden. Dat maakt deel uit van de fiscale verschuiving die lasten op arbeid verschuift naar winsten op vermogens en vervuiling. Ook moet de burger voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden.

“Dit pakket samen zorgt ervoor dat de invoering van een slimme kilometerheffing aan het eind van de rit goedkoper zal worden voor de slimme autogebruiker. En dat is nu juist de bedoeling. Door mensen uitzicht te geven op een lagere kost, beloon je verstandig autogebruik. De invoering van een slimmekilometerheffing gekoppeld aan beter openbaar vervoer, de afschaffing van verkeersbelastingen en lagere loonlasten, blijft het beste instrument om de files te verminderen en de vervuiling tegen te gaan,” besluit Van Besien.

Breed draagvlak

Groen verheugt zich ook over het brede draagvlak dat er aan het groeien is. Heel wat onderzoekers, middenveldorganisaties zoals de milieuorganisaties, Touring, Febiac, en de meeste politieke partijen steunen de invoering van slimmekilometerheffing. Iedereen is het erover eens dat een correct ingevoerde heffing kan zorgen voor een vlotter verkeer en minder vervuiling.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren