'paKt 2030' zorgt voor 55 % CO₂-vermindering en 80.000 jobs

05 april 2019

Vandaag stelt Groen een geïntegreerd klimaatplan voor met concrete stappen tot 2030. Via zes routepaden en tientallen maatregelen wil Groen de klimaatambities halen. De horizon ligt dus niet op 2024, maar op 2030, een cruciaal jaar op vlak van de klimaatdoelstellingen. Groen wil onder meer 10.000 hectare extra bos, 750.000 woningen renoveren, 100.000 extra zitplaatsen op de trein en 600.000 ton minder voedselverspilling. De maatregelen zijn verspreid over zes routepaden en over tien jaar.

 

Bekijk de tijdlijn (.pdf)

Lees het volledige paKt 2030 (.pdf)

 

“De klimaatproblematiek vraagt om doordachte, geïntegreerde oplossingen met een duidelijk tijdspad. Met Groen nemen we de handschoen op. Ons paKt integreert zes cruciale sectoren met maatregelen op vlak van open ruimte, energie, woningen, mobiliteit, industriële transitie en landbouw. Zo zorgen we voor een CO₂-reductie van 55 %, en 80.000 jobs extra jobs. Onze routeplanner verenigt zo klimaatambitie met meer koopkracht en meer levenskwaliteit”, aldus Meyrem Almaci, voorzitster van Groen. “Groen reikt de hand naar andere partijen en nodigt hen uit om ook met een berekend, geïntegreerd klimaatplan te komen. De uitdaging waar we voor staan is zo omvangrijk dat samenwerking met burgers, met bedrijven maar ook met andere partijen noodzakelijk is.”

'Met paKt 2030 zorgen we voor een CO₂-reductie van 55 %, en 80.000 jobs extra jobs'

– Meyrem Almaci

Afgelopen jaren was het beleid niet eerlijk en niet groen en heeft ons land een enorme achterstand opgeleverd. Daar brengen we verandering in. “Factuur na factuur is erbij gekomen, maar dat heeft ons geen duurzaam beleid opgeleverd. Denk maar aan de twijfels over het energiepact, het uitstellen van de betonstop en het afvoeren van de boskaart. De factuurregeringen van Bourgeois en Michel hebben de klimaatdoelstellingen niet gehaald, en hebben de kost van hun beleid afgewenteld op de gezinnen. Dat moet compleet anders”, aldus Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

De financiering van dit ambitieuze paKt is concreet en houdt geen rekening met mobiliseren van spaargeld of terugverdieneffecten in de toekomst. “Met de afschaffing van absurde subsidies voor fossiele brandstoffen investeren we in meer natuur, een groenere industrie en hernieuwbare energie. Dankzij de slimme kilometerheffing kunnen we forfaitaire verkeersbelastingen afschaffen en fors extra investeren in openbaar vervoer. De afschaffing van de fiscale steun voor salariswagens zetten we om in een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vervuilende bedrijven verlagen we de energiefactuur en versterken we de koopkracht. Dat is eerlijk en dat is groen. Zo’n bijdrage is cruciaal, dat zegt ook het planbureau in Nederland”, stelt federaal fractieleider Kristof Calvo.

'PaKt 2030 heeft een sociaal hart: we voorzien voor ieder routepad ook sociaal flankerende maatregelen'

– Meyrem Almaci

Het paKt 2030 zorgt er bovendien voor dat de rekening niet bij de gezinnen komt te liggen. Almaci: “We voorzien voor ieder routepad ook sociaal flankerende maatregelen, zodat de factuur niet bij de lage en de middeninkomens terecht komt en kwetsbare groepen worden ondersteund. We halen de overbodige kosten uit de elektriciteitsfactuur, elke werknemer krijgt extra netto via ons mobiliteitsbudget, de renovatiegolf realiseren we met een sociaal renovatieprogramma, en onze klimaatplannen zullen ook opbrengen: in extra jobs, duidelijke gezondheidseffecten en minder maatschappelijke kosten.”

Zes routepaden

1. Natuur: meer bos, minder beton

Afgelopen legislatuur zijn er 16.000 voetbalvelden aan groen en open ruimte verdwenen in Vlaanderen. Door het amateurisme van de Vlaamse regering rond de boskaart en de betonstop zien we zelfs een versnelling. In de volgende legislatuur moet de betonstop worden gebetonneerd, en zet Groen in op kernverdichting. Er komt een verbod op de kap van waardevolle bossen en jaarlijks komen er 2,5 miljoen bomen bij, woongebieden krijgen een betere bescherming tegen overstromingen, door het creëren van overstromingsgebieden.

Almaci: “Het beschermen van open ruimte en de aanleg van 10.000 ha extra bos zijn onze prioriteiten op vlak van natuur en ruimtelijke ordening. Het resultaat: minder luchtvervuiling, en iedere Vlaming krijgt een bos of park op wandelafstand. Dat is pure winst, niet alleen op vlak van het klimaat, maar ook op vlak van levenskwaliteit.”

2. Energie: meer hernieuwbaar, minder fossiel

Op vlak van energie kiest Groen resoluut voor de doorbraak van hernieuwbare energie, groene warmte en het bannen van fossiele bronnen. Met een energiebesparing van 25 % tegen 2025 maakt Groen van energie-efficiëntie een prioriteit. Het plan voorziet ook een rechtvaardigere verdeling van de kosten en de baten.

Calvo: “De regeringen Michel en Bourgeois hebben de factuur bij de gezinnen gelegd, vaak door overbodige kosten toe te voegen aan de elektriciteitsfactuur. Dat is oneerlijk. We halen meteen de overbodige kosten uit de elektriciteitsfactuur, en breiden het sociaal energietarief uit. Door de duidelijke keuze voor een kernuitstap zwengelen we de investeringen in hernieuwbare energie verder aan. We faseren stookolie en op termijn ook aardgas uit en geven alle kansen aan groene warmte: warmtenetten, zonneboilers, warmtepompen.”

'We halen de overbodige kosten uit de elektriciteitsfactuur'

– Kristof Calvo

3. Wonen: meer koopkracht, minder kosten

Door het renovatieritme van woningen te verdrievoudigen, met een focus op sociale en huurwoningen, wil Groen de energiefactuur van gezinnen verder verlagen. Dat mondt tegen 2025 uit in een renovatie van een half miljoen woningen. Op die manier hebben de gezinnen minder kosten, en meer koopkracht.

Calvo: “Renovatie van woningen is bij uitstek een routepad waarbij we de juiste sociale accenten kunnen leggen. We zorgen dat de factuur voor het klimaat daalt door minder CO₂uitstoot en de factuur voor de gezinnen daalt door dalend verbruik. Veel gezinnen hebben niet de middelen om aan die renovatie te beginnen. We gaan hen daarbij helpen, en zo op termijn woningen klimaatneutraal maken door te verbouwen of te vervangen. De renovatieportefeuille en het sociaal renovatieprogramma zijn twee belangrijke instrumenten voor die beweging. Groene tijden betekenen gouden tijden voor de bouwsector met 7500 extra jobs.”

4. Industrie: meer jobs, minder uitstoot

Ook de industrie gaat een grondige transitie tegemoet. Met twee reconversiegolven wil Groen de vergroening versnellen en zo zorgen voor meer jobs en minder uitstoot. Tegen 2030 kan België koploper worden in de circulaire economie, en kan plastic afval sterk gereduceerd worden.

Almaci: “Het budget voor innovatie gaat fors omhoog, zodat we de bedrijven kunnen ondersteunen in hun ecologische transitie. We zoeken ook de samenwerking op met industriële clusters in de buurlanden. Via moonshots kan gewerkt worden over de hele innovatieketen. Daarnaast gaan we voor een forse reductie van plastic afval, bannen we wegwerpproducten, en brengen we de garantie voor elk product naar 5 jaar. Op die manier worden we koploper in de circulaire economie.”

5. Landbouw: meer bio, minder verspilling

Groen wil ook voedselverspilling aanpakken, en de veestapel verkleinen. Een landbouwfonds dat boeren helpt met het nemen van klimaatmaatregelen, en een uitbreiding van het aantal jobs in de biologische landbouw en hoogtechnologische duurzame landbouw, zorgen ervoor dat de landbouw in ons land een duurzame toekomst krijgt.

Rzoska: “Tegen 2025 zullen we zo 600.000 ton minder voedsel verspillen, en de veestapel verkleinen met 25 %. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Vooral de industriële veeteelt gericht op export wordt afgebouwd. Met een landbouwfonds ondersteunen we onafhankelijke landbouwers om hen te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, of om hen te helpen bij een transitie naar biologische landbouw.”

'We maken het openbaar vervoer goedkoper, netter en efficiënter'

– Björn Rzoska

6. Mobiliteit: meer schone lucht, minder files

Een laatste grote werf is de mobiliteit. De fiscale voordelen voor salariswagens worden vervangen door een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. De slimme kilometerheffing vervangt de bestaande verkeersbelastingen. Groen wil de investeringen in het openbaar vervoer verdubbelen en de ticketprijzen bevriezen en daarnaast inzetten op een elektrificatie van het wagenpark.

“Openbaar vervoer is een enorme hefboom. We willen het openbaar vervoer goedkoper, netter en efficiënter maken. Tegen 2025 komen er 100.000 zitplaatsen bij op de trein, tegen 2030 gaan we voor een vermindering van de pendeltijd van 30%. Daarnaast willen we het budget voor fietsinfrastructuur vervijfvoudigen, zodat er tegen 2025 2.500 kilometer extra veilig fietspad bijkomt. Net als het openbaar vervoer en deelmobiliteit zal de fiets een cruciale rol spelen in een klimaatneutraal woon-werkverkeer”, aldus Rzoska.

Meyrem Almaci, voorzitster Groen

Kristof Calvo, federaal fractieleider

Björn Rzoska, Vlaams fractieleider

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren