08 dec 2010

Bart Caron

Met het plan ten aanzien van Midden- en Oost-Europese migranten van Vlaams minister van Integratie Geert Bourgeois is een belangrijke eerste stap gezet in het omgaan met de stijgende instroom van Roma en andere Europese migranten in ons land, maar een papieren tijger volstaat niet. De volgende vier stappen mogen niet uitblijven: aandringen op betere thuissituatie van migranten, overleg met de federale regering die het verblijfsbeleid voert, intercultureel bemiddelaars inschakelen in het kader van een integratiebeleid, en ten slotte uiteraard, een passend budget.

Vorige vrijdag besliste de Vlaamse regering een beleid ten aanzien van Midden- en Oost-Europese migranten uit te werken, ingekaderd binnen de 10 gemeenschappelijke basisbeginselen (EU) en het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Toch lijkt het voorstel te veel op haastwerk zonder budget en zonder bemiddelaars die de migranten wegwijs kunnen maken.

Vlaams parlementslid Bart Caron: ”Het grootste punt van kritiek is uiteraard het ontbrekende budget. Het is heel makkelijk om tal van maatregelen uit te denken en op papier te zetten, maar als je als minister niet zorgt voor het passende budget, dan blijft het een papieren tijger. Een ander punt van kritiek is het ontbreken van bemiddelaars. Deze mensen kunnen een belangrijke rol spelen in het integratieproces.”

Bovendien lijkt het erop dat Vlaanderen liever op haar eigen eiland werkt in plaats van zich te positioneren op het Belgische en Europese vlak. Uittredend federaal minister van Gelijke Kansen Milquet is volop aan het werken rond de Romaproblematiek en het verblijfsbeleid wordt federaal georganiseerd. Bovendien zal Vlaanderen hooguit het probleem kunnen managen. Het is veel interessanter om de bron aan te pakken: de problematische situatie van deze migranten in hun thuisland. Dat moet Europees geregeld worden.

”De Roma worden consequent als tweederangsburgers in eigen land behandeld. De woon-en werkomstandigheden van de migranten uit de nieuwe EU-landen hier doen bovendien denken aan de 19de eeuwse mistoestanden zoals onderbetaling, totale afhankelijkheid, boetesystemen, geen sociale bescherming, … Bovendien gaat het soms echt om mensenhandel. Minister Bourgeois weet dat, maar echte stappen om dit aan te kaarten op Europees niveau heeft hij nog niet ondernomen,” aldus Bart Caron.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren