Groen roept federale regering op om journalisten en klokkenluiders te beschermen

27 April 2022

Groen roept federale regering op om journalisten en klokkenluiders te beschermen

"Het is een rechtsstaat onwaardig dat helden die in het algemeen belang de waarheid aan het licht brengen, worden vervolgd of wegkwijnen in de gevangenis." (Wouter De Vriendt)

Naar aanleiding van de nakende uitlevering van klokkenluider Julian Assange aan de VS keurde een meerderheid van de federale parlementsleden vandaag de groene resolutie ter bescherming van klokkenluiders en journalisten goed. De Ecolo-Groenfractie en het federale parlement geven hiermee een krachtig signaal dat de Belgen en burgers wereldwijd het recht hebben op de waarheid en dat de media en klokkenluiders daarom ook onze bescherming verdienen.

"Het is een rechtsstaat onwaardig dat helden die in het algemeen belang de waarheid aan het licht brengen, worden vervolgd of wegkwijnen in de gevangenis. En dat terwijl oorlogsmisdaden, belastingontduiking of corruptie wel vaker vaak ongestraft blijven”, stelt Wouter De Vriendt. “Burgers hebben het recht de waarheid te kennen en wie die met gevaar voor eigen leven of carrière naar buiten brengt, moet door de wet worden beschermd.”

Voor Wouter De Vriendt, fractieleider Ecolo-Groen en betrokken parlementslid, is deze stemming, die plaatsvond in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen, "een krachtig politiek signaal ten aanzien van de huidige bedreigingen van de media en klokkenluiders in de wereld.”

De Vriendt benadrukt: "Zonder de moed van klokkenluiders, was de wereld nooit op de hoogte geweest van schandalen zoals Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers of het seksueel misbruik door Franse militairen in de Centraal-Afrikaanse Republiek."

De stemming van vandaag sluit aan bij de wekenlange mobilisatie van het middenveld tegen de uitlevering van Julian Assange, ook hier in België. Amnesty International waarschuwt, net als andere ngo's, dat indien de Britse regering het uitleveringsbevel ondertekent Julian Assange het risico loopt "te worden onderworpen aan detentieomstandigheden die onomkeerbare schade aan zijn fysieke en psychische welzijn kunnen toebrengen".

In de resolutie van de Groenen wordt de internationale gemeenschap daarom verzocht "de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid te beschermen en geen journalisten of klokkenluiders uit te leveren die een groot risico lopen op ernstige schendingen van hun mensenrechten als gevolg van detentieomstandigheden die kunnen neerkomen op foltering en andere onmenselijke behandelingen. Op Belgisch niveau vraagt de resolutie om de Europese klokkenluidersrichtlijn van 2019 “op ambitieuze wijze in het Belgische recht om te zetten."

“Als democraten zullen ons altijd blijven verzetten tegen het viseren van klokkenluiders. De grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens zijn geen vodje papier. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn de pijlers van onze vrije en democratische samenleving. Klokkenluiders verdienen bescherming in plaats van aan de schandpaal te worden genageld”, besluit Wouter De Vriendt.

Ontdek ons standpunt over veiligheid en justitie