17 jul 2014

Parlement krijgt controle op verkoop van legermateriaal

Naar aanleiding van een omstreden verkoop van legerhelikopters, ijverde Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) vorig jaar voor een sterkere controle op het materiaal dat Defensie verkoopt en aan wie. De Vriendt: “Verschillende politieke partijen steunden dit voorstel, maar Minister van Landsverdediging Pieter De Crem (CD&V) lag telkens dwars. Vandaag, in lopende zaken, hakte de Conferentie van Voorzitters van de Kamer de knoop door. De commissie krijgt na de aankoop ook controle over de verkoop. Het parlement krijgt zo alle hefbomen in handen om nieuwe schandaaldossiers te vermijden.”

Vorig jaar was er commotie over de verkoop van Agustahelikopters door het Belgisch leger, die uiteindelijk in Madagaskar en Soedan ingezet werden tegen burgers. Als toenmalig voorzitter van de Kamercommissie Legeraankopen legde Wouter De Vriendt het voorstel op tafel om de bevoegdheid van deze commissie uit te breiden tot legerverkopen. “De verkoop en export van legermaterieel is fraudegevoelig en speelt zich vaak af in schemerzones”, zegt De Vriendt. “Een strikter parlementair toezicht is nodig op waar ons militair materiaal terechtkomt. De beslissing van de Kamer om deze controletaak op te dragen aan de Commissie Legeraankopen is een belangrijke stap.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK