28 apr 2015

Wouter De Vriendt

Groen en Ecolo delen de bezorgdheden die de expertengroep-Vandenbroucke vandaag in verschillende media uiten. Aan het begin van de legislatuur waarschuwden de groene partijen reeds voor “cherry picking” en het gebrek aan draagvlak voor de hervorming.

“De regering gaat te selectief te werk en kiest enkel hetgeen in hun kraam past. Dit kan onmogelijk leiden tot een gedragen en duurzame structurele pensioenhervorming. Het parlement moet ingrijpen door de pensioenhervorming op regelmatige basis te monitoren en zo te waken over het totaalplaatje”, vindt Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen.

Groen en Ecolo komen met vijf inhoudelijke aanbevelingen voor een duurzame en structurele pensioenhervorming.

Een eerste aanbeveling betreft de zware beroepen. “Deze hete aardappel doorschuiven naar de sociale partners zal niets oplossen. Uitgangspunt hier is aandacht voor werkbaar werk. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen, en in overleg knopen doorhakken. Ook als dat kritiek oplevert”, aldus De Vriendt. Daarnaast kan men beter rekening houden met het aantal loopbaanjaren in plaats van enkel de pensioenleeftijd. Een derde aanbeveling betreft de financiering van de pensioenen: “Een zeer belangrijk onderdeel van het rapport van de Pensioencommissie is het pleidooi voor een vorm van vermogensbelasting als alternatieve financiering van de pensioenen. Een eerlijke fiscaliteit vereist minder lasten voor mensen die werken of gepensioneerd zijn, en een hogere bijdrage tot onze sociale zekerheid van de grote vermogens.”

Een vierde punt betreft het deeltijds pensioen. Ecolo-Groen vindt dit een waardevolle piste, maar waarschuwt dat het niet opnieuw een sluipweg mag zijn voor de afbouw van bestaande eindeloopbaanmogelijkheden zoals landingsbanen. Tot slot pleit De Vriendt voor een sterkere rol van het parlement op vlak van coördinatie. “Er is geen zicht meer op het globale beeld. Regelmatige trajectcontrole van het werk van de regering door de Kamercommissie Sociale Zaken kan hier een antwoord op bieden,” besluit De Vriendt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren