28 jan 2015

Wouter De Vriendt

Mensen die halftijds werken als werknemer en halftijds tewerkgesteld zijn als ambtenaar worden beter niet ernstig ziek. Bij definitieve lichamelijke ongeschiktheid moeten zij immers kiezen tussen een halftijdse ziekte-uitkering of halftijds pensioen. Minister Bacquelaine beloofde in de commissie een wetsontwerp in te dienen om dit probleem op te lossen, met volledige terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Vandaag ondervroeg Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) de minister van pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) over een onrechtvaardigheid in ons pensioenstelsel. “Voltijds werken voor een halftijdse uitkering is een bittere pil om te slikken en zorgt voor schrijnende situaties bij de betrokkenen”, zegt Wouter De Vriendt. Het is de regering-Di Rupo die in deze boter op het hoofd heeft. Het verbod op cumul tussen een rustpensioen van de overheidssector en een uitkering werd geregeld in de programmawet van 28 juni 2013 en was erop gericht om de combinatie van een voltijds pensioen met een voltijdse uitkering te vermijden. “Logisch”, vindt De Vriendt, “maar een staaltje van slordige wetgeving. Men houdt geen rekening met een groeiend aantal mensen die deeltijds werken in gemengde loopbanen met verschillende statuten. Mensen met twee halftijdse jobs dragen volledig bij, maar dreigen bij invaliditeit of een ernstige ziekte toch terug te vallen op een halftijdse uitkering. De wet loopt achter op de maatschappelijke realiteit en dat mogen we nooit aanvaarden.” In het laatste kwartaal van 2012, dus voor het cumulverbod door de regering-Di Rupo, combineerden ongeveer 600 personen een rustpensioen als ambtenaar met een invaliditeitsuitkering van het RIZIV. Dat geeft een indicatie van het aantal getroffenen. Bovendien neemt het aantal personen met atypische loopbanen ontegensprekelijk toe. 1 op 3 gepensioneerden had een gemengde loopbaan en 1 op 4 mensen werkt deeltijds. De Vriendt is dan ook verheugd dat de wetgeving wordt aangepast na een parlementair initiatief van de Ecolo-Groenfractie. “We zullen er met onze fractie natuurlijk op toezien dat de minister zijn beloftes houdt ten aanzien van de getroffenen”, besluit het parlementslid.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren