PB-vrijwilliger

Kandideren kan tot zaterdag 07 september 2019, 12.00 uur.

Toelichting bij het profiel van vrijwilliger in het nationaal partijbestuur

Het nationaal partijbestuur komt wekelijks samen op maandag om de politieke lijn van de partij te bepalen. Het bestuur volgt de partijstrategie, de partij-uitbouw, de fractiewerking en de politieke actualiteit op. Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de partij. Het voert de beslissingen van het congres en de politieke raad uit. Het houdt ook toezicht op en controleert de jaarwerking en de jaarrekeningen.

Taken 

Het partijbestuur bespreekt wekelijks de politieke agenda (zowel politiek-inhoudelijke dossiers als de politieke actualiteit).

Het is dus belangrijk dat je:

 • de politieke actualiteit en de fractiewerkingen opvolgt
 • inhoudelijke dossiers wil lezen, en je ertoe kan verhouden
 • strategisch inzicht hebt 
 • probleemoplossend kan denken
 • communicatieve feeling (intern en extern) hebt
 • op lange termijn kan denken
 • ... 

Partij-organisatie (op hoofdlijnen, niet operationeel) is de andere kerntaak van het partijbestuur. 

Het is dus belangrijk om:

 • zin te hebben voor organisatieontwikkeling
 • kennis of voeling te hebben met het personeelsbeleid
 • feeling te hebben voor financieel beleid
 • aandacht te hebben voor partij-uitbouw / vrijwilligersbeleid

Vergadermomenten 

 • Maandagvoormiddag van 9 tot 12.00 uur
 • Aanwezigheid op de vergaderingen van de politieke raad is gewenst (één zaterdag per maand) 
 • Extra vergaderingen (voorbereiding verkiezingen, regeringsdeelname, (politieke) crisissen, denkdagen, selectiecommissie aanwerving personeel …) komen op regelmatige basis voor.

Talenten 

Deze talenten zijn welkom als vrijwilliger in het partijbestuur. 

 • Je denkt graag mee na in het belang van de partij en de organisatie
 • Je hebt inzicht in politieke strategie en communicatie
 • Je kan info verwerken en je punt maken 
 • Je werkt graag samen met tal van mensen en persoonlijkheden 
 • Je kan mensen motiveren, overtuigen ... 

Belangrijk

 • De communicatie van het PB loopt via e-mail en Wiki. 
 • Je kan debatten op korte tijd voorbereiden (documenten zijn meestal in het weekend beschikbaar, en worden besproken op maandag)
 • Je werkt vertrouwelijk. Je verzekert bij gevoelige onderwerpen/discussies om deze intern te voeren en te houden. 

Vergoeding

 • Leden van het partijbestuur zijn akkoord lid te worden van de RVB van Groenhuis vzw en ontvangen hiervoor een maandelijkse vergoeding van € 650,00 bruto. Van dit bedrag moeten er ook nog sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing betaald worden.
 • Als lid van RVB van een vzw met vergoeding ben je verplicht je aan te sluiten bij een Sociaal verzekeringsfonds voor de aanvang van de prestaties. Afhankelijk van de grootte van de ontvangen bestuurdersvergoeding en de persoonlijke situatie van de bestuurder zal er een betaling van sociale bijdragen dienen te gebeuren. Hiervoor krijg je een factuur van het Sociaal verzekeringsfonds.
 • Voor de uitbetaling van de vergoedingen hebben we een sociaal bureau (Liantis) ingeschakeld. Liantis berekent de maandelijkse bedrijfsvoorheffing en zorgt voor de storting van het netto-bedrag.

Hoeveel vrijwilligers in het partijbestuur verkiezen we?

Dit ligt statutair vast:

 • Acht vrijwilligers, waarbij maximaal 50% met dezelfde genderidentiteit. Deze vrijwilligers worden voorgedragen door de Provinciale Groepen, de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jong Groen of Groen Plus en verkozen door het congres met een absolute meerderheid.
 • Kandidaten stellen zich eerst voor op het provinciaal (of BHG) niveau tijdens de "Ronde van de Toekomst", de leden beslissen wie er voor jouw provincie (of BHG) vervolgens als kandidaat wordt voorgedragen op het nationale Toekomstcongres. 
 • Kandidaten zijn minstens 3 maanden lid van Groen.

KANDIDEREN?

Druk op de knop hieronder om jouw kandidatuur als vrijwilliger voor het nationaal partijbestuur in te dienen.

Om jouw kandidatuur voor te bereiden:

 • Naast enkele persoonsgegevens vragen we een kort overzicht van interne mandaten en/of functies binnen Groen (dit om eventuele onverenigbaarheid proactief te detecteren).
 • We vragen een recente portretfoto te uploaden, in JPEG-formaat (max. 10MB) en met "Voornaam + Naam" als benaming
 • Vervolgens krijg je 3000 tekens (inclusief spaties) om jouw kandidatuur te motiveren. Richtvragen? Waarom ben jij de geknipte kandidaat? Welke invulling zou je aan dit mandaat geven? ...

Na het volledig invullen van het formulier druk je op verzenden. Je krijgt via mail onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Kandideren kan tot zaterdag 07 september 2019, 12.00 uur.

Je kan voor verschillende mandaten kandideren.

 

Stel je kandidaat ›

 

Vragen over dit mandaat?

Tom Verswijvel

PB-secretaris 

tom.verswijvel@groen.be of 0477 252 303

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente