05 aug 2013

Wouter De Vriendt

Meer dan 20% van de 65+’ers belanden vandaag in armoede. Voor Groen zijn deze alarmerende cijfers een reden om het Belgische pensioensysteem grondig te hervormen. Kamerlid Wouter De Vriendt: “Groen voert de strijd tegen de armoede onder gepensioneerden op en wil een menswaardig inkomen voor ouderen, ongeacht de loopbaan. Dit bereiken we door een transparant en rechtv aardig pensioensysteem uit te werken met twee pijlers: een basispensioen voor iedereen en een bovenbouw à rato van de gewerkte jaren zodat werken loont.”

Voor Groen is het onaanvaardbaar dat 22% van de ouderen tegen armoede vecht en daarom stelt de partij vandaag een nieuw pensioensysteem voor dat bestaat uit twee pijlers. De eerste brede sokkel is een basispensioen voor iedereen, onafhankelijk van het aantal gewerkte jaren, dat iedereen boven de armoededrempel moet tillen. Een basispensioen bedraagt 1000 euro, behalve voor iemand die geen enkel jaar gewerkt heeft en samenwoont, die krijgt 750 euro (voornamelijk huisvrouwen). De tweede pijler, de bovenbouw, wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte jaren en hanteert het principe: werken loont. Hoe meer je hebt gewerkt, hoe groter je bijkomend pensioen. Deze werkbonus komt bovenop het basispensioen.

De Vriendt: ”Onze samenleving heeft robuuste pensioenen nodig om de schrijnende armoede bij ouderen definitief uit de samenleving te bannen. Ook de onrechtvaardigheden moeten uit het systeem.” De verschillen tussen werknemers en ambtenaren doven in het voorstel van Groen geleidelijk uit en het systeem is voor iedereen transparant en eenvoudig, zodat mensen die hun rechten minder goed kennen niet langer uit de boot vallen.

Deze hervorming zal leiden tot een meerkost van 2 miljard euro die via andere maatregelen worden gecompenseerd zoals de gelijkgestelde periodes minder laten doorwegen en allerlei afgeleide pensioenen afbouwen. ”Dankzij het basispensioen zijn die bijkomende maatregelen immers minder nodig,” aldus De Vriendt.

Groen maakte de voorbije weken enkele voorstellen bekend om langer werken mogelijk te maken en daarbij meer te rekenen in loopbaanjaren dan een vaste pensioenleeftijd. ”Maar een leven lang werken is met het huidige pensioensysteem niet langer een garantie op een zorgeloze oude dag. De langere en meer kwalitatieve loopbaan blijft een lege doos als daar op het einde geen volwaardig pensioen dat mensen uit de armoede houdt, tegenover staat. Met onze pensioenhervormingen willen we iedereen, de ouderen van vandaag en die van morgen, die garantie bieden,” besluit De Vriendt.

Klik hier om het volledige voorstel na te lezen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren