05 jun 2015

Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

De federale regering beslist vandaag over de pensioenhervorming, zonder akkoord over zware beroepen, en zonder een uitgewerkte visie op werkbaar werk.

Ecolo-Groen betreurt die manier van werken. “Men beslist fors over de hoofdlijnen, en laat de details over aan het sociaal overleg. Men duwt het gaspedaal in, ten koste van de mensen op de werkvloer. Eerst beslissen, dan consulteren: dat is duidelijk de manier van werken van de N-VA-meerderheid”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen.

Volgens Ecolo-Groen moet de regering concrete voorstellen rond werkbaar werk lanceren, alvorens de pensioenleeftijd aan te pakken. De Vriendt: “Langer werken is inderdaad deel van de oplossing, maar dat moet mogelijk gemaakt worden. Er is meer nodig dan een lege resolutie van een regeringspartij. Een resolutie is een aanbeveling, en geen wetgevend werk. Voor Groen betekent werkbaar werk hoe dan ook vormen van deeltijds werk op het einde van de loopbaan mogelijk maken, zodat mensen niet voortijdig afhaken.”

Ook het uitblijven van een oplossing voor de zware beroepen is volgens Ecolo-Groen onbegrijpelijk. “Voor de meest kwetsbare groep in dit verhaal blijven oplossingen uit. De regering maakt hiermee duidelijk dat haar prioriteiten niet bij de gewone mensen liggen”, besluit De Vriendt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK