16 dec 2011

Wouter De Vriendt

De pensioenhervorming die de regering Di Rupo (PS) wil doorvoeren, treft de mensen drie keer: een verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar, een inperking van het tijdskrediet, en een vermindering van de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening. De regering geeft hiermee slechts één boodschap: inleveren. Minister voor Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mist zo de kans om een moderne, gespreide loopbaan te creëren met een aangepast personeelsbeleid voor oudere werknemers. Daarenboven probeert hij deze hervorming in sneltreinvaart en zonder de nodige democratische reflectie door het parlement te jagen.

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) reageert fel: ”Iedereen is het erover eens dat het aantal werkende mensen omhoog moet om ons sociaal stelsel betaalbaar te houden. Na jaren stilstand moet er dringend werk gemaakt worden van een goede hervorming van ons pensioenstelsel. Maar dat doe je niet met een aantal snel geschreven amendementen in een programmawet die zonder advies van de sociale partners en van de Raad van State ons sociaal stelsel ondersteboven keren.”

Een vaste leeftijd waarop men op pensioen of vervroegd pensioen kan gaan, is voorbijgestreefd. Voor de Groenen moet niet de leeftijd, maar het aantal gewerkte jaren moet centraal staan: 45 jaar voor een volledig pensioen, 40 jaar voor een vervroegd pensioen. Zo kan wie vroeg beginnen werken is, ook vroeger met pensioen.

Langer werken moet voor de Groenen gepaard gaan met een verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de combinatie met het gezin. Minister Van Quickenborne doet helaas net het omgekeerde. Zo wordt het tijdskrediet beperkt tot 1 jaar en zal het niet meer volledig meetellen voor de opbouw van het pensioen. Op die manier ondergraaft de minister de doelstelling om langer te werken.

”Dat de minister meent dat hij met deze hervormingen de pensioenen veiligstelt, getuigt van groot cynisme. Van het optrekken van de laagste pensioenen is geen sprake. Bovendien zal de vermindering van de gelijkgestelde periodes voor heel wat mensen leiden tot lagere pensioenen”, besluit De Vriendt.

De voorstellen die de regering-Di Rupo nu met haastwerk door het parlement wil jagen, zetten belangrijke sociale verworvenheden op de helling. Bovendien realiseren ze geen toekomstgerichte hervorming van de loopbaan waarin naast langer werken ook gespreide loopbanen en voldoende sterke pensioenen een plaats hebben. Groen! zal zich hier dan ook fel tegen verzetten.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren