17 nov 2011

Wouter De Vriendt

De regering-Di Rupo dreigt een historische kans te missen om werk te maken van fundamentele pensioenhervormingen. “De onderhandelaars willen stevig in de pensioenen snijden puur vanuit een besparingslogica, niet vanuit een evenwichtige benadering waarin werknemers een werkbaar perspectief wordt aangeboden,” vreest Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!). Hij roept de onderhandelaars op om niet alleen aan de centen te denken, maar ook aan de mensen.

Werknemers weten dat de huidige situatie door de toenemende vergrijzing niet langer houdbaar is. Zij zijn bereid hun steentje bij te dragen, maar daar tegenover staat dat de werknemers het recht hebben om hun loopbaan in evenwicht te brengen met hun gezin, met bijscholing, met zorg voor hun ouders. Tijdskrediet wordt opgenomen door 1,9 % van de werknemers tussen 25 en 49 en 9% van de werknemers boven de 50. Dit toont aan dat tijdskrediet vooral gebruikt wordt om het einde van de loopbaan draaglijker te maken. Wouter De Vriendt: ”Tijdskrediet is een essentiële hefboom om langer werken in de praktijk mogelijk te maken. De voorstellen van de onderhandelaars om tijdskrediet te beperken tot 1 jaar en niet meer volledig te laten meetellen voor de opbouw van het pensioen, snijden in het vel van de gezinnen en ondergraven tegelijk de doelstelling van langer werken.”

Groen! is het met de formateur eens dat langer werken bij 55+’ers nodig is om het systeem betaalbaar te houden, zolang dit op een sociaal aanvaardbare manier gebeurt. Slechts een op drie 55+’ers in ons land werkt. Het vasthouden aan een vaste leeftijd waarop men op pensioen of vervroegd pensioen kan gaan, is voorbijgestreefd. Niet de leeftijd, maar het aantal gewerkte jaren moet centraal staan: 45 jaar voor een volledig pensioen, 40 jaar voor een vervroegd pensioen. Wie vroeg is beginnen werken, kan dus vroeger met pensioen - vaak zijn dit werknemers in de fysiek zwaarste jobs.

Hoe het er nu naar uitziet, dreigen de zes onderhandelende partijen te eindigen met een eenzijdig hervormingsplan voor de pensioenen. Terwijl om de pensioenen veilig te stellen dit land nood heeft een fundamenteel hervormingsplan dat de noden van de samenleving verzoent met de draagkracht van de mensen die deze samenleving dragen. ”Mensen zijn bereid om langer te werken,” besluit De Vriendt, ”maar willen in ruil zekerheid over een voldoende hoog pensioen en de mogelijkheid om de arbeid over de ganse loopbaan te spreiden. Ik roep de onderhandelaars op om ook oog te hebben voor dat broodnodige perspectief.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren