17 jun 2014

Wouter De Vriendt

Groen heeft het rapport van de pensioencommissie grondig bestudeerd en beschouwt het als een interessante bijdrage tot het debat. “Dit rapport verrijkt het debat, maar er staan ook minpunten in. De politiek moet dit grondig bestuderen en mag nu niet langer treuzelen.

Het parlement moet vanaf dag 1 van de legislatuur van start gaan met een parlementscommissie die zich in overleg met de sociale partners buigt over de pensioenen. Maar om de noodzakelijke verbanden te leggen met de loopbaan, is ook een expertencommissie nodig rond werkbaar werk”, reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

Heel positief zijn de twee basisvoorwaarden die de commissie stelt voor een pensioenhervorming: werk maken van meer werkbare loopbanen en van alternatieve inkomsten uit vermogens. “Dit ligt in lijn met de voorstellen van Groen, dat drie pistes voorstelt voor betaalbare pensioenen : belasting op vermogens, meer jobs door lagere inkomensbelasting en een werkbare loopbaan”, analyseert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

Het rapport raadt een loopbaan van 42 jaar aan in combinatie met een vaste pensioenleeftijd. “Dit is conform het programmavoorstel van Groen. Dat het rapport niet aanbeveelt om de leeftijd op te trekken, is verstandig”, vindt De Vriendt.

“We zijn het wel niet eens met de suggestie uit het rapport dat pensioenen kunnen verlaagd worden als de financiering ontoereikend is. Dit is voor ons onaanvaardbaar: De mensen hebben recht op zekerheid over hun pensioen. Bovendien zijn de Belgische pensioen nu al te laag”, verklaart De Vriendt. De werkzaamheid verhogen en alternatieve financiering via vermogensfiscaliteit moeten de betaalbaarheid van de pensioenen veiligstellen.

Groen blijft overtuigd van de meerwaarde van een basispensioen. Een inkomensgarantie op de armoedegrens en een minimumpensioen dat in elk geval 10% hoger ligt, zoals het rapport suggereert, is een goede eerste stap in de richting van dit basispensioen, besluit het Groene Kamerlid.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren