30 maa 2012

Pensioensplit mag niet leiden tot verarming

Groen verwelkomt het idee van grotere solidariteit binnen koppels op het vlak van pensioenopbouw, maar waarschuwt voor een ondoordachte uitvoering ervan. Met name voor gescheiden partners met lage inkomens dreigt deze hervorming nefast uit te draaien. “Waar een echtscheiding nu vaak resulteert in één laag pensioen voor de vrouw, mogen de plannen van Van Quickenborne niet leiden tot twee extreem lage pensioen: voor zowel man als vrouw”, aldus kamerlid Wouter De Vriendt van Groen: “In een tijdperk waarin twee huwelijken op de drie eindigen in een echtscheiding is dit bijzonder problematisch”.

In het huidige pensioensysteem voor werknemers en zelfstandigen bestaat immers al een beschermingsmechanisme voor koppels die uit de echt scheiden: het zogenaamde echtscheidingspensioen. Zo krijgt de ex-echtgenoot van een werknemer bijvoorbeeld 62,5% van het pensioen van deze laatste, weliswaar in verhouding met het aantal jaren dat ze samen waren en na aftrek van de eigen pensioenopbouw. Eén ex krijgt dus 100%, de andere 62,5%.

In een systeem van vrijwillige pensioensplitting is het logisch dat de werknemer die vrijwillig kiest om een deel van zijn rechten af te staan, minder krijgt dan vandaag. Maar dat mag niet betekenen dat zij of hij in de armoede belandt,” zegt Wouter De Vriendt. ”Het kan evenmin de bedoeling zijn dat de andere partner minder krijgt dan de 62,5% die zij of hij vandaag krijgt. De minister moet erover waken dat geen twéé ex-partners eindigen met een merkelijk lager pensioen dan vandaag.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente