11 okt 2016

Personeel gemeenschapsinstellingen legt werk neer

“Dit is het zoveelste signaal aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat de druk op de ketel in de jeugdhulp niet meer houdbaar is”, zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

Het personeel van de gemeenschapsinstellingen legt vandaag het werk neer. Ze vindend dat veel van de jongeren onterecht bij hen terecht komen. Jongeren met psychiatrische zorgnood moeten volgens hen de juiste hulp krijgen en niet in een instelling geplaatst worden wegen plaatsgebrek elders.

Groen begrijpt de actie van het zorgpersoneel. “Dit is het zoveelste signaal aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat de druk op de ketel in de jeugdhulp niet meer houdbaar is”, zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. "Jongeren moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, niet de ondersteuning die toevallig beschikbaar is. Er staan 7500 jongeren op de wachtlijst voor aangepaste jeugdhulp. Vandeurzen en de Vlaamse regering van NVA, CD&V en Open-VLD voorziet amper extra capaciteit, ook niet voor psychische steun voor jongeren. Wachttijden van gemiddeld 107 dagen zijn onaanvaardbaar", zegt Elke Van den Brandt.
"Vandeurzen moet dringend een grondige shift doorvoeren naar meer preventief beleid in plaats van jongeren in crisis te laten komen. Het voorziene budget voor de begroting, plus 5 miljoen, is absoluut te weinig voor de noden in de jeugdhulp”, besluit Groen-parlementslid Van den Brandt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente