Droom jij van een planeet waar iedereen gelukkig is en het goed heeft?

Peter ook. Hij vind dat we de aarde en al zijn bewoners centraal moeten stellen bij elke beslissing. Geen kortetermijndenken, maar oplossingen die rekening houden met de toekomst van mens, dier, plant ... de toekomst van de aarde dus.

Mens en natuur, als we het slim aanpakken wordt het voor alles en iedereen beter

Als student richtte Peter in Brussel de fietsersbond en pro-velo op. De strijd voor veilige fietsvoorzieningen werd snel een strijd voor steden en gemeenten op mensenmaat. Voor fietsers en voetgangers. Een strijd ook voor goed openbaar vervoer.

Als journalist heeft Peter zowat alle Vlaamse rivieren van bron tot monding in beeld gebracht. Samen met hem werden veel oeverbewoners verliefd op 'hun' rivier. De Zenne, de Dijle, de Demer, De Leie, de IJzer, de IJse .... alle rivieren etaleerden hun schoonheid, het boeiende leven in het water, maar ook op de oevers. Maar elke rivier gaf ook noodsignalen: de waterkwaliteit die vaak erbarmelijk is. En dat is een gevaar voor de rivieren, maar ook voor de landbouw, de natuur, voor dieren en mens.

Logisch dus dat Peter in het Vlaams parlement werk wil maken van propere rivieren, leefbare landbouw, sterke natuur en steden en gemeenten waar fietsers en voetgangers zich veilig voelen. en het openbaar vervoer performant is

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?