Peter Cousaert

Lid partijbestuur - vrijwilliger

Bijdragen aan een socio-economische politiek met een andere, duurzame maatschappij-inrichting is de insteek van Peter. Groen is dan ook de partij waar hij de perfecte voedingsbodem vond om samen met anderen aan dit doel te werken.

De start van zijn politiek engagement ligt bij het lokale bestuur en voor Peter ligt het lokaal niveau het dichtst bij de burger. Het is de plaats voor creatieve oplossingen en waar het gros van zijn ervaring vandaan komt. Lokale samenwerking tussen verschillende besturen en solidariteit zijn essentiële elementen.