Petra De Sutter

Federaal vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken

Wanneer ze op 1 oktober 2020 wordt ingezworen als Vice-eersteminister en Minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven onder het premierschap van Alexander De Croo, heeft Petra De Sutter er reeds 6 jaar politieke ervaring opzitten. Na een rijkelijk gevulde carrière als gynaecologe en fertiliteitsspecialist, brengt haar verontwaardiging rond schadelijke stoffen in onze leefomgeving haar in de politiek.

België en Europa

In de Belgische Senaat en de Raad van Europa komt Petra tevens op voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, en werkt ze rond bio-ethische kwesties zoals draagmoederschap en commerciële eiceldonatie. Daarnaast zet ze zich ook in voor een socialer Europa en de bescherming van vluchtelingen en mensen uit de LGBTI+-gemeenschap.

In 2019 belandt Petra als lijsttrekker voor Groen in het Europees Parlement. Daar zetelt ze niet enkel in de Commissie voor Volksgezondheid en Milieubeheer en de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar wordt ze ook meteen de eerste groene Voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken.

Authenticiteit en dossierkennis

Als Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, Telecom, Post en Overheidsbedrijven wil Petra de uitdagingen inzake de snelle digitalisering en duurzaamheid ten volle aangaan. Een efficiënt en goedwerkend overheidsapparaat op mensenmaat is daarbij essentieel.

Ook als Vice-eersteminister waakt Petra over de groene lijn in het bredere regeringsbeleid. En wil ze bouwen aan een samenleving die sociaal, inclusief en vooruitstrevend is.

Petra's authenticiteit en dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen.

 'Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat is mijn drijfveer om mij elke dag te smijten'