Voor ze in oktober 2020 startte in haar rol als Vice-eersteminister en Minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, had Petra De Sutter er al 6 jaar politieke ervaring opzitten. Na een rijkelijk gevulde carrière als gynaecologe en fertiliteitsspecialiste, bracht haar verontwaardiging rond schadelijke stoffen in onze leefomgeving haar in de politiek.

België en Europa

In de Belgische Senaat en de Raad van Europa komt Petra ook op voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, en werkt ze rond bio-ethische kwesties zoals draagmoederschap en commerciële eiceldonatie. Daarnaast zet ze zich ook in voor een socialer Europa en de bescherming van vluchtelingen en mensen uit de LGBTI+-gemeenschap.

'Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat is mijn drijfveer om mij elke dag te smijten.'

In 2019 belandde Petra als lijsttrekker voor Groen in het Europees Parlement. Daar zetelt ze niet enkel in de Commissie voor Volksgezondheid en Milieubeheer en de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar is ze ook meteen de eerste groene Voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken.

Authenticiteit en dossierkennis


Als minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, Telecom, Post en Overheidsbedrijven wil Petra de uitdagingen inzake de snelle digitalisering en duurzaamheid ten volle aangaan. Een efficiënt en goedwerkend overheidsapparaat op mensenmaat is daarbij essentieel.

Ook als Vice-eersteminister waakt Petra over de groene lijn in het bredere regeringsbeleid. En wil ze bouwen aan een samenleving die sociaal, inclusief en vooruitstrevend is.

Petra's authenticiteit en dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen.

Waar kan je me ontmoeten?

Andere Kandidaten

Op deze kandidaten kan je enkel stemmen als je in Oost-Vlaanderen woont. Kies hier jouw provincie.

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?