Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten aangeduid als nieuwe ministers

01 Oktober 2020

Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten aangeduid als nieuwe ministers

De politieke raad van Groen duidde Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten aan  als minister voor Ambtenarenzaken en overheidsbedrijven en als minister voor Energie. Petra De Sutter wordt vice-premier.

De politieke raad van Groen duidde Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten aan  als minister voor Ambtenarenzaken en overheidsbedrijven en als minister voor Energie. Petra De Sutter wordt vice-premier.

"Samen met de regeringsploeg en met alle ambtenaren wil ik meewerken aan het moderniseren en digitaliseren van de overheid. Ik ben fier dat ik minister word voor Ambtenarenzaken en overheidsbedrijven. De coronacrisis toonde aan dat we een slagkrachtige overheid nodig hebben om het algemeen belang veilig te stellen."

Petra De Sutter (1963) wordt over de partijgrenzen heen gewaardeerd omwille van haar wetenschappelijke expertise. Als gynaecologe en fertiliteitsexperte is zij altijd voorstander van een gedegen, objectieve aanpak. In 2019 verhuisde ze van de Senaat en de Raad van Europa naar het Europees Parlement. Daar is zij de eerste groene voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Al sinds haar politieke debuut weet Petra steeds weer gezondheid en mensenrechten hoog op de agenda te zetten, in België en in Europa. Samen met Groen-voorzitster Meyrem Almaci schreef zij onlangs nog het boek De goede kant op: kansen na corona. De Sutter woont Horebeke.

Tinne Van der Straeten

“Ongelofelijk dankbaar voor het vertrouwen. We nemen ons energiebeleid opnieuw in eigen handen en brengen rust en zekerheid. We maken de weg vrij voor investeringen in hernieuwbare energie, creëren duizenden nieuwe jobs en werken aan betaalbare energiefacturen.”

Tinne Van der Straeten (1978) maakte in 2019 na bijna 10 jaar haar comeback in de nationale politiek. op een Ecolo-Groen lijst. Voordien was ze ook schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Koekelberg. Tinne is als jurist gespecialiseerd in energie- en klimaatdossiers en heeft ze een succesvol advocatenkantoor Blixt mee uitgebouwd, dat werkt voor haast alle grote spelers in de elektriciteitssector en industrie.  Zij is vastberaden om de ommekeer in te zetten voor een rechtvaardig klimaatbeleid.

2007 tot 2010 en was ook schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Koekelberg en ondervoorzitster van Groen.
Ze woont in Koekelberg en is er gemeenteraadslid. Ze is bestuurder bij KVS, CAW Brussel, Koning Boudewijnstichting en het wijkgezondheidscentrum De Brug. Ze is ook lid van de Universiteitsraad van de VUB.