Pieter Verstraete

Lid nationaal partijbestuur

Pieter wil in het partijbestuur inzetten op de professionele werking van de partij: heldere communicatie, goede ondersteuning van onze vele vrijwilligers en mandatarissen en een goeie wisselwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Daarnaast wil hij een kritisch klankbord zijn voor onze parlementsleden.

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en klimaat liggen Pieter nauw aan het hart. Hoe we omgaan met onze ruimte, hoe we ons verplaatsen en hoe we wonen bepaalt hoeveel impact we hebben op het klimaat en ons leefmilieu. Omdat alles verbonden is met elkaar, zet Pieter zijn expertise in om naar synergieën te zoeken tussen verschillende beleidsdomeinen en doelgroepen.

Pieter werd lid van Groen in 2009. Hij was toen vijf jaar voorzitter van de lokale afdeling in Merelbeke en drukte er zijn stempel op stedenbouwkundige dossiers. Bij de lokale verkiezingen van 2018 werd hij verkozen in de gemeenteraad. Pieter was 12 jaar zelfstandig architect, gespecialiseerd in duurzaam bouwen en ruimtelijke ordening. Sinds 2019 zit hij voltijds in de politiek als kabinetsmedewerker bij Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis. Hij volgt er de beleidsdomeinen klimaat, energie, milieu en natuur op en kijkt op kritische wijze de vergunningsdossiers na.