23 dec 2014

Ingrid Pira

De Vlaamse regering knipt fors in de middelen voor de bijna 31.000 gesubsidieerde contractuelen van de lokalen besturen. Prijskaartje voor de Vlaamse steden en gemeenten in 2015: 18,2 miljoen euro.

De Vlaamse regering knipt fors in de middelen voor de bijna 31.000 gesubsidieerde contractuelen van de lokalen besturen. Prijskaartje voor de Vlaamse steden en gemeenten in 2015: 18,2 miljoen euro. Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) kant zich tegen deze financiële aderlating. ‘Onbehoorlijk bestuur’, zo vindt zij.

De 308 Vlaamse steden en gemeenten buigen zich in deze periode over hun begrotingen voor 2015. Daarbij krijgen ze te maken een nieuwe, grote aderlating. Die houdt verband met de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen (gesco’s). In veel steden en gemeenten hebben de helft en meer van hun personeelsleden een dergelijk statuut.

In totaal gaat het over ongeveer 29.000 mensen in bijna 19.000 voltijdse functies bij de steden en gemeenten zelf, in OCMW’s, politiezones, openbare rusthuizen enzovoort. Voor deze voornamelijk uitvoerende functies bestaat er al meer dan twee decennia een zogenaamde contigentregeling. Daarnaast zijn er nog eens 2.000 gesco’s aan de slag in diverse projecten, zoals lokale kinderopvang.

Tot nu toe konden de steden en gemeenten voor deze gesco’s rekenen op een tussenkomst van 364 miljoen euro (loonsubsidies en een korting op de sociale bijdragen). Maar de Vlaamse regering, sinds de zesde staatshervorming ook bevoegd voor de tewerkstelling van gesco’s, houdt 5 procent van deze middelen achter. Om hun financiën op orde te houden, moeten de steden en gemeenten daardoor voor 2015 op zoek naar 18,2 miljoen euro extra.

Bestuurskracht versterken?

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans laat niet na om voortdurend te pleiten voor ‘meer bestuurskracht voor de lokale besturen’. Om dat in de verf te zetten, pakt ze er samen met de rest van de Vlaamse regering ook graag mee uit dat het Gemeentefonds in 2015 opnieuw met 3,5 procent zal stijgen. Concreet zal het Gemeentefonds inderdaad toenemen met 78 miljoen euro (tot in totaal 2,32 miljard euro).

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira: ‘Door de besparing van de Vlaamse regering op de middelen voor de gesco’s wordt meteen een kwart van deze verhoging opgepeuzeld. Tel daarbij ook nog de besparingen op de Vlaamse middelen voor lokaal jeugdbeleid, lokaal cultuurbeleid, flankerend onderwijsbeleid enzovoort, dan lijkt de verhoging van het Gemeentefonds steeds meer op een vestzak-broekzak operatie voor de Vlaamse regering. Is dat de bestuurskracht van de lokale besturen versterken?’

Gewoon contract

Voorts heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters aan de steden en gemeenten ook meegedeeld dat ze de 29.000 ‘contigent-gesco’s’ moeten regulariseren door ze een gewone arbeidsovereenkomst aan te bieden. Voor de 2000 andere gesco’s (vooral in ‘weerwerkprojecten’) wordt dat niet gevraagd. Die functies mogen de steden en gemeenten desnoods laten ‘uitdoven’.

Ingrid Pira: ‘Een regularisatie is een goede zaak voor de 29.000 betrokkenen. Alleen wordt deze operatie meteen al zwaar ondermijnd door de basisfinanciering voor de gesco’s met 5 procent te verminderen. Dat dreigt bovendien de meest kwetsbare werknemers zuur op te breken, want hun functies komen op de helling te staan.’

Handen in het haar

De regularisatie zelf is intussen ook niet zonder problemen. Voor deze operatie neemt de Vlaamse regering de gesco-tewerkstelling bij de lokale besturen in 2013 als vertrekpunt. Voor gesco-contracten die toen ‘open’ stonden (omdat ze nog niet opnieuw waren ingevuld door bijvoorbeeld een pensionering of het vertrek van een medewerker), is er zodoende helemaal geen financiering meer en zijn de steden en gemeenten helemaal de klos.

Ander probleem voor de steden en gemeenten is dat de Vlaamse regering al mikt op 1 april 2015 om de werknemerscontracten van de geso’s te regulariseren. Naast onder meer problemen met de verlofrechten bij de overgang naar deze nieuwe contracten, zijn die ook duurder. De personeelskredieten van de steden en gemeenten zijn evenwel niet aangepast.

Ingrid Pira: ‘De steden en gemeenten zitten dan ook met de handen in het haar. Uitgerekend op het moment dat ze hun begrotingen voor 2015 moeten goedkeuren, krijgen ze een bijzonder slecht bericht van de Vlaamse regering. Ze zijn financieel niet voorbereid op een regularisatie. Ze weten ook niet hoe de basisfinanciering er na 2015 zal uitzien en op de koop toe moeten ze eerst nog een besparing van meer dan 18 miljoen euro slikken. Ik noem dat onbehoorlijk bestuur van de Vlaamse regering ten opzichte van de steden en gemeenten’

Ingrid Pira wil daarom dat de Vlaamse regering de besparing op de gesco-tewerkstelling bij de lokale besturen in 2015 terugschroeft en dat er met de steden en gemeenten wordt overlegd over een haalbaar tijdpad om 29.000 gesco’s een gewoon contract aan te bieden.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren