04 dec 2013

Wouter Van Besien

Het ontwerp van het Plan Mer over de Oosterweelverbinding, een turf van meer dan 2.000 bladzijden, wordt morgen besproken in de commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams parlement. “Het ontwerp kan bezwaarlijk beschouwd worden als een document waarop ernstig beleid kan gefundeerd worden. Het staat vol van redactiefouten. Data uit deelrapporten werden slordig overgezet naar het eindrapport wat dan weer leidt tot verkeerde conclusies,” aldus Vlaams parlementslid Dirk Peeters, en voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter van Besien (Groen). Groen eist dat de Vlaamse regering dit ontwerp intrekt en haar huiswerk overdoet.

Dat het ontwerp Plan-MER met haken en ogen aan elkaar hangt, geeft Antea, het bureau dat twee jaar aan het ontwerp werkte, zelf toe. ”Er zijn tientallen voorbeelden te vinden van tegenspraak tussen de deeldossiers en de eindconclusie,” zegt Dirk Peeters, Vlaams volksvertegenwoordiger van Groen. Ook is de quotering van de verschillende scenario’s; opvallend vaak bijzonder mild voor het BAM-tracé en opvallend vaak bijzonder streng voor het Meccano-tracé. Na correctie van die fouten blijkt er vaak geen verschil tussen de diverse tracés of scoort het MECCANO-tracé beter.

Maar zelfs met deze fouten en halve manipulaties kan het plan-MER niet verhelen dat het oorspronkelijke BAM-tracé, dat de Vlaamse regering altijd heeft verdedigd, erg slecht scoort, ook op vlak van mobiliteit. ”Ook de randvoorwaarden waar de Vlaamse regering altijd aan vasthield, namelijk de tolheffing in de Liefkenshoektunnel en het vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel, krijgen in dit ontwerp een negatief advies,” zegt Groen-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter van Besien, ”Wij vragen nu uitdrukkelijk aan de Vlaamse regering dat ze die twee randvoorwaarden laat vallen.”

Aan de andere kant scoort het Meccano-tracé het best op het vlak van leefbaarheid. Voor Groen-voorzitter Wouter van Besien is het duidelijk: ”Het BAM-tracé is slecht voor de gezondheid van de Antwerpenaren. Groen hoopt dat de Vlaamse regering ook dit argument zal meenemen in zijn afweging.”

In ieder geval wordt pijnlijk duidelijk dat alle regeringsvoorstellen die tot vandaag op tafel gelegd zijn en de randvoorwaarden waar diezelfde regeringen al dertien jaar aan vasthouden, slechter scoren dan de diverse alternatieven die door burgers, denktanks en actiegroepen naar voor geschoven worden.

Het hoera-sfeertje tijdens de persconferentie die de Vlaamse regering bij de presentatie van dit ontwerp Plan MER gaf, was dan ook volledig misplaatst. De Vlaamse regering slaagt er niet in om op een onpartijdige manier een dergelijke procedure te organiseren. ”Ze is te veel betrokken partij,” stelt Wouter van Besien: ”Dat is de laatste jaren ook in andere procedures al gebleken, maar in dit geval gebeurt het op een bijzonder hardnekkige en pijnlijke wijze. Groen eist dat de Vlaamse regering dit ontwerp Plan MER intrekt en haar huiswerk overdoet.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren