16 feb 2012

Politieke druk EU op Hongarije verder opgevoerd

De politieke druk op het regime van de Hongaarse regering-Orbán werd vandaag opgevoerd door de goedkeuring van een resolutie door het Europees Parlement.

Hongaarse machthebbers moeten de recente wijzigingen van de grondwet en andere wetten, waardoor de democratie en de rechtsstaat ondermijnd worden, terugdraaien. Zo niet, dan dreigen er sancties voor Hongarije. Het Europarlement start de sanctieprocedure alvast op. De Europese groene fractie nam hiervoor mede het initiatief.

"Door ingrepen bij de rechterlijke macht, verregaande controle op de media, beperking van de rechten van de oppositie, ondergraven van de onafhankelijkheid van de centrale bank en andere maatregelen dreigt Hongarije af te glijden naar een één-partij-dictatuur", stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen). "De Europese Commissie nam enkele weken geleden slechts op een drietal punten juridische stappen tegen de regering-Orbán en gaat daarmee voorbij aan de bredere context. De Raad van Ministers blijft beschamend stil. Gelukkig komt het Europees Parlement luid en duidelijk wel op voor de Europese waarden."

Het parlement voert de druk op de Hongaarse regering ook verder op, door een begin te maken met de procedure van artikel 7 van het EU-verdrag. Dit artikel voorziet in waarschuwingen en sancties (zoals opschorting van het stemrecht in de Raad van Ministers) voor lidstaten die de Europese waarden ernstig schenden. Staes: "De eerste stap in de procedure is het opstellen van een rapport over deze schendingen door de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europarlement. Ik ben blij dat het groene voorstel om daarmee direct te beginnen vandaag is aangenomen."

"Natuurlijk is het nog niet te laat voor de Hongaarse regering om op haar schreden terug te keren", vervolgt Staes. "Dat zou de beste uitkomst zijn voor de Hongaarse burgers. Dan zou de Europese Unie ook sterker uit deze confrontatie komen."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK