03 jun 2015

Politieke profilering NMBS leidt niet tot betere dienstverlening

Ecolo-Groen betreurt dat politieke benoemingen nog steeds orde van de dag zijn bij de NMBS. “Hier heeft de reiziger absoluut geen boodschap aan. De kwaliteit van dienstverlening gaat drastisch naar omlaag, maar intussen blijven de meerderheidspartijen kibbelen over de verdeling van de postjes. Van de carrousel van topmannen is nog geen trein stipter gaan rijden."

Het nieuws van vandaag bewijst volgens Van Hecke de hardnekkigheid van de cultuur van politieke benoemingen aan de top van de spoorwegen: “Terwijl reizigers op allerlei vlakken de dupe zijn van een hard besparingsbeleid zoals de sluiting van loketten, schrappen van vroege en late treinen, stopzetten van financiering van de fietspunten, worden er in de structuren amper efficiëntiewinsten geboekt. Daadkrachtig bestuur is blijkbaar ondergeschikt aan het garanderen van partijpolitieke invloed in de raden van bestuur.” Ecolo-Groen wil, naast de nodige efficiëntiebesparingen op vlak van de structuren, dat de regering ook investeert in de dienstverlening: “Investeringen moeten gelijk sporen met de stijging van het aantal treinreizigers. Op die manier kan je kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen.”

Van Hecke hekelt ook de manier waarop de meerderheidspartijen zich profileren op dit dossier. “NMBS is het nieuwe profileringsdossier geworden voor de kibbelende meerderheidspartijen. Iedereen wil een eigen pionnetje aan tafel. De NMBS heeft meer dan ooit nood aan een sereen politiek klimaat, en een spoorbaas die een echt mandaat krijgt om de nodige veranderingen door te duwen. Daarvoor is er nood aan een regering die een duidelijke visie op de toekomst van de spoorwegen poneert, die bespaart op de structuren, maar investeert in de kerntaken van het spoor: een kwalitatieve dienstverlening voor de treinreiziger,” besluit Van Hecke.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK