Pollcomité Oost-Vlaanderen: stel je kandidaat

U heeft interesse om te zetelen in het provinciaal pollcomité 2019 voor de provincie Oost-Vlaanderen. Hieronder vindt u meer informatie over de taakomschrijving van het provinciaal pollcomité en het functieprofiel voor de vrijwilligers in dit pollcomité.

Taakomschrijving:

Het provinciaal pollcomité heeft als opdracht:

  • De organisatie van de pollverrichtingen en toezien op het reglementair verloop van de pollverrichtingen.
  • Het opstellen van de modellijsten voor de federale en regionale verkiezingen 2019 (per betreffende kieskring).

Deze processen bestaan onder andere uit: het opvragen van de kandidaturen, uitdrukkelijk op zoek gaan naar geschikte kandidaten, het beoordelen van de kandidaturen, het opstellen van de modellijst met verkiesbare plaatsen, het vervolledigen van de lijsten, de organisatie van het pollcongres, nazorg voor de kandidaten.

Functieprofiel:

Het provinciaal pollcomité 2019 bestaat uit 5 vrijwillige partijleden die worden aangeduid door de algemene ledenvergadering van de kieskring. Qua genderevenwicht mag geen enkele gender meer dan drie keer aanwezig zijn in een pollcomité. Het pollcomité kiest intern een voorzitter.

Profielkenmerken voor een vrijwillig lid in het provinciaal pollcomité:

  • U heeft kennis over onze partijorganisatie, de kiessystemen, de werking van de parlementen.
  • U bent stress- en drukbestendig. Bij lijstvorming komen heel wat (individuele) belangen kijken. U bent in staat om discreet met deze belangen om te gaan, in collegialiteit met alle andere leden van het pollcomité.
  • U kan significant veel tijd vrijmaken in de periode oktober 2018 – januari 2019 om bijeenkomsten van het pollcomité bij te wonen, kandidaturen te beoordelen, kandidaten te interviewen.
  • U bent diplomatisch ingesteld en heeft oog voor de privacy van betrokkenen.
  • U bent zelf geen kandidaat voor een verkiesbare plaats op de lijst voor de Europese, federale of regionale verkiezingen 2019.

Vanuit de partij kan u rekenen op:

  • Vorming en ondersteuning bij de praktische en administratieve taken van het pollcomité.
  • Een vooraf afgesproken vergaderagenda die u in staat stelt om de geplande werkzaamheden enkele maanden op voorhand in te plannen (In aanloop naar de concrete pollverrichtingen dit najaar zal er al in juni 2018 een bijeenkomst worden georganiseerd om duidelijke werkafspraken te maken).
  • Een beperkte (onkosten)vergoeding, binnen de grenzen van het wettelijk kader.

U kan kandideren door onderstaande knop in te drukken, uw persoonsgegevens aan te vullen (incl. beknopte motivatie van max. 2000 tekens) en het webformulier te verzenden.

Na verzending volgt een automatische ontvangstbevestiging, u bent dan zeker dat uw kandidatuur formeel werd ingediend.

Ten laatste op vrijdag 27 april 2018 moet je kandidatuur ingediend worden. De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering op zaterdag 05 mei 2018, 09u30, in het Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK