18 maa 2015

Positieve effecten sterk kleuteronderwijs heel groot

“De regering-Bourgeois moet meer werkingsmiddelen voorzien om de bestaande discriminatie tussen kleuters en kinderen in het basisonderwijs weg te werken. De omkadering van de schooldirecteurs moet ook beter”, verklaart Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman woensdag naar aanleiding van het bezoek van tientallen ouders, kleuters en leerkrachten aan het Vlaams Parlement.

Gelijke werkingstoelagen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs stond al in het vorig regeerakkoord, maar werd niet gerealiseerd. Groen legde op haar onderwijscongres van 2011 haar prioriteit bij het basisonderwijs. “De positieve effecten van kinderopvang en kleuteronderwijs op de ontwikkeling van kleine kinderen zijn heel groot. Zeker voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie”, legt Meuleman uit.

“Ook sterke directeurs en professionele schoolbesturen maken het verschil. De omkadering voor administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning voor basisscholen moet hoger”, zegt het Vlaams parlementslid.

“Ongeveer de helft van de directeurs in het basisonderwijs zijn bezig met leerlingen- en personeelsadministratie. In het secundair onderwijs is dat maar 1 op 10. De omkadering voor administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning voor basisscholen moet dringend verbeterd worden. Goeie directeurs en professionele schoolbesturen maken echt het verschil”, besluit het Groen-parlementslid.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK