30 maa 2012

Praktijktesten voor discriminatie op werkvloer

De Koppen-reportage over de dienstenchequebedrijven toont nog maar eens dat discriminatie op de werkvloer bestaat. Groen-Kamerlid Kristof Calvo vraagt dat minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) 'orde op zaken stelt' in de sector van de dienstenchequebedrijven. Volgens Calvo moet minister De Coninck ingrijpen en moet de sector 'op haar verantwoordelijkheden gewezen worden'.

”Het is niet de eerste keer dat we met dergelijke praktijken worden geconfronteerd. Groen pleit voor een antidiscriminatieclausule in de dienstenchequesector en vraagt dat de federale regering samen met de gewestregeringen afspraken maakt rond het invoeren van praktijktesten,” aldus Calvo.

De Koppen-reportage toonde ontluisterende beelden. De sector stelt werknemers van allochtone afkomst achter. ”Dat is een flagrante discriminatie,” stelt het groene Kamerlid. ”Als het de overheid echt menens is om meer allochtonen aan het werk te krijgen, dan moeten dergelijke praktijken worden aangepakt.”
Concreet voor de dienstenchequesector vraagt Groen aan minister van Werk De Coninck om een antidiscriminatieclausule in te voeren. Maar dat alleen volstaat niet, vindt Groen. De federale regering moet dringend samenzitten met de gewestregeringen om afspraken te maken van praktijkteksten waarbij er pro-actief wordt nagegaan of er al dan niet gediscrimineerd wordt op de werkvloer.
”Natuurlijk is elke werknemer ook zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk en het uitbouwen van een loopbaan. Maar alleen als we ook discriminatie kordaat aanpakken zal de participatiegraad van allochtonen aan de arbeidsmarkt gevoelig opgekrikt worden,” besluit Calvo.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente