03 jun 2015

Privacy schooldossier belangrijk

Groen is tegen het voorstel van de Vlaamse meerderheidspartijen waardoor verslagen over kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bij een overstap worden doorgegeven van de ene school naar de andere, en ouders zich niet meer kunnen verzetten.

"Dit voorstel is te verregaand", zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman: "Het grijpt in op de privacy en het eigendomsrecht van ouders en kinderen over hun eigen dossier.

Het is in het belang van het kind dat informatie over specifieke onderwijsbehoeften snel aan een nieuwe school wordt doorgegeven. Maar het is ook essentieel dat dat in vertrouwen en overleg gebeurt. Dat ouders of kinderen op deze manier nooit nog met een nieuwe lei kunnen starten en eigenaarschap over hun eigen dossier volledig verliezen is voor ons te vergaand", zegt Vlaamse parlementslid Elisabeth Meuleman.

"Dit gaat over persoonlijke, vaak gevoelige dossiers, die een specifieke zorgrelatie tot de school vereisen. Daarin is vertrouwen, dialoog en transparantie essentieel en daar mag niet licht mee worden omgesprongen", besluit Elisabeth Meuleman.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente