Propere politiek: geen woorden maar daden

Groen zet zich volmondig achter een politieke vernieuwing, maar voor ons is propere politiek helemaal niet nieuw. Onze mensen (parlementsleden als Stefaan Van Hecke en Ingrid Pira, maar ook hun voorgangers) hebben ethiek in de politiek blijvend op de agenda gezet. Het vormt de basis van onze partij. Dat vertaalt zich ook in onze duidelijke regels voor onze mandatarissen.

Zo hebben we veruit de strengste cumulbeperkingen van alle partijen. De combinatie van een parlementair mandaat met een lokaal uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter) is volledig uitgesloten. Ook de cumulatie van interne functies is beperkt. Op die manier vermijden we belangenvermenging en machtsconcentratie en waarborgen we dat mensen voldoende tijd in hun mandaat of functie kunnen steken. Niemand kan tegelijk een goed parlementslid zijn en een stad besturen.

Daarnaast hebben we, al van bij de oprichting van onze partij, een duidelijke politieke en morele code. Alle kandidaten en mandatarissen, van lokaal tot nationaal, ondertekenen die. De afspraken gaan onder andere over een goede samenwerking en inzet als mandataris, het naleven van deontologische regels, het respecteren van het cordon sanitaire, maar ook over afdrachten en vergoedingen.

Groene mandatarissen betalen standaard een afdracht van 20 procent van de inkomsten uit hun mandaat aan de partij. Voor parlementsleden gaat het om 25 procent van de brutowedde. Burgemeesters en schepen die hun job laten staan in functie van hun mandaat kunnen op een licht verlaagde afdracht rekenen (procentueel afhankelijk van de grootte van de gemeenten, op bijkomende mandaten blijft altijd de 20 procent gelden). Burgemeesters en schepen van grotere steden en gemeenten nemen hun mandaat sowieso voltijds op en kunnen daarnaast geen beroep meer uitoefenen, ook niet deeltijds. Ook parlementsleden mogen naast hun mandaat geen beroepsactiviteit meer uitoefenen.

Een loonplafond van 6.200 of 6.600 euro netto, zoals sp.a voorstelt, kunnen we alleen maar aanmoedigen. Maar zo'n plafond zal geen invloed hebben op onze mensen. Door onze regels rond cumuls en afdrachten komt niemand nog maar in de buurt van dat bedrag.

Groen kiest bovendien bewust voor propere campagnes. Campagne voeren doe je als ploeg. Voor ons geen opbod van dure persoonlijke campagnes. Gepersonaliseerde campagnes gebeuren in onderling overleg en met ondersteuning van de partij. Zo voorkomen we dat de rijkste kandidaat de meeste kansen heeft of dat kandidaten in de verleiding worden gebracht overal om geld te gaan bedelen voor hun persoonlijke campagne.

Tot slot: de lijstvorming is een zaak van de leden. De lijsten goedkeuren gebeurt door de ledenvergadering. Lijstvorming is daardoor niet het privilege van de voorzitter of een klein clubje. Het is maar één voorbeeld van het belang dat Groen hecht aan interne democratie en transparantie.