17 dec 2021

Provincie Antwerpen levert vergunning af op maat van Ineos

Afgezwakte voorwaarden zorgen voor nieuw dieptepunt in vergunningenbeleid

Gisteren keurde de Antwerpse deputatie de vergunning voor Project One van Ineos goed. Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) kon intussen het advies inkijken: “De deputatie laat hier uitschijnen dat ze voorwaarden oplegt aan Ineos. Niets is minder waar. De milieuadministratie legde strenge voorwaarden op wat betreft CO2-neutraliteit. Die voorwaarden werden op vraag van Ineos verzwakt. Opnieuw levert men hier een vergunning op maat af die rechtstreeks indruist tegen het Vlaams klimaatplan en de Europese Green Deal. Voor wie werkt de deputatie eigenlijk?”

De provinciale vergunningscommissie (POVC) leverde een ‘voorwaardelijk gunstig’ advies, met de voorwaarde dat Ineos binnen de 10 jaar klimaatneutraal moest zijn. Die formulering werd op vraag van Ineos aangepast naar ‘streven naar klimaatneutraliteit’. Daarnaast gaf het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aan dat het project niet voldoet aan het Vlaamse klimaatbeleid. Aan de voorwaarden voor een gunstig advies van VEKA wordt niet voldaan.

Letterlijke passages uit het advies van de POVC:
Uiterlijk 10 jaar na ingebruikname is de exploitatie CO2-neutraal. Hiertoe worden tegen 2031 (en 2036) reeds omvangrijke reducties gerealiseerd tov het eerste volledige kalenderjaar.

  • De aanvrager vraagt ter zitting om deze voorwaarde minder strikt te formuleren.

Het inzetten op een niet-circulair industrieel proces van deze schaalgrootte en met het vooropgestelde tijdspad druist in tegen de vooropgestelde beleidskeuzes in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 en de Europese Green Deal.
De AGOP-M (afdeling milieu) kan enkel akkoord gaan met het afleveren van een vergunning voor deze installatie, mits het engagement van de aanvrager ook formeel in een bijzondere voorwaarde bekrachtigd wordt.

Antwerps fractieleider Imade Annouri: “De deputatie is dus ingegaan op de vraag van Ineos om enkel een engagement op te nemen dat niet afdwingbaar is. Dankzij lobbywerk wordt het advies van de bevoegde administraties aangepast ‘à la tête du client’. Net zoals eerder al gebeurde bij Evonik. Onze haven mag haar doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2050, stilaan definitief opbergen als zulke vergunningen verleend blijven worden.”

“U vraagt, wij draaien”, vult Mieke Schauvliege aan. Het zoveelste voorbeeld hoe de industrie bediend wordt door de vergunningverlener. De administratie stelt een scherp advies op met de duidelijke voorwaarde dat de ethaankraker klimaatneutraal moet zijn tegen 2040. De deputatie zwakt het af en gaat helemaal mee met de voorwaarde van Ineos.”
De willekeur in het vergunningenbeleid is een regelrechte schande volgens Groen. Een gascentrale in Vilvoorde, met voorwaardelijk gunstige adviezen, wordt niet vergund omdat er ‘niet voldoende garanties kunnen gegeven worden’. Ineos krijgt wél een vergunning, ook al gaat het over een fabriek die op dit moment 100% fossiele grondstof gebruikt en waarvan de uitbater niet zeker is of ze daar in de toekomst van kan afstappen.

Schauvliege besluit: “Als minister Demir haar eigen klimaat- en vergunningenbeleid ernstig neemt, dan kan ze niet anders dan deze vergunning weigeren als ze op haar bord komt. Ik roep haar dan ook op dat te doen.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren