Wat zijn provinciedistricten?

Elke provincie wordt ingedeeld in kleinere kieskringen, provinciedistricten dus. Kandidaten voor de provincieraad staan niet in de hele provincie op de lijst. Ze komen elk op in hun eigen provinciedistrict. Per provinciedistrict wordt een vast aantal provincieraadsleden verkozen.

Waarom deze indeling? Wel, dit biedt de garantie dat provincieraadsleden uit alle hoeken van de provincie komen en bijvoorbeeld niet enkel uit de provinciehoofdstad. Het zorgt dus voor een betere spreiding.

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?