26 sep 2013

Rapport Test-Aankoop voedselveiligheid: Onkelinx moet in actie schieten

Uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat er te veel antibiotica in de veeteelt wordt gebruikt. Gevolg is dat ons vlees te veel bacteriën bevat die resistent zijn tegen antibiotica en bij de mens voor infecties kan zorgen. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen): “Gelukkig is er consumentenorganisatie Test-Aankoop die met de resultaten naar buiten komt. Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, had dit moeten onderzoeken en aan het licht brengen maar men voert nog altijd geen ESBL-metingen uit op kalfs- en rundsvlees. Het voedselagentschap laat de consument opnieuw in de steek.”

De resultaten van Test-Aankoop bevestigen de alarmerende cijfers van de Nederlandse consumentenorganisatie in mei. Minister Laurette Onkelinx (Volksgezondheid, PS) kondigde na het vorige voedselschandaal in mei wetgevende initiatieven aan om een heffing in te voeren op de aan dieren toegekende antibiotica en om de controlebevoegdheden van het geneesmiddelenagentschap op het voorschrijfgedrag van dierenartsen uit te breiden.

De Vriendt: ”Hoeveel onderzoeken zijn nodig vooraleer minister Onkelinx (PS) in actie schiet? Tot op vandaag is er nog niets gebeurd. De adviezen van het kenniscentrum AMCRA liggen al lang te wachten op uitvoering. Groen vraagt naar Nederlands model een plan om antibiotica in de veehouderij met de helft terug te dringen. Een belangrijke maatregel is het opzetten van een centrale databank waarin het antibioticagebruik per sector en per bedrijf nauwkeurig bijgehouden wordt zodat de grootste misbruiken in kaart worden gebracht. Striktere regelgeving rond toedienen van antibiotica is nodig."

Het gebruik van antibiotica in de Belgische veeteelt is alarmerend. Volgens het laatste rapport van juni 2013 van het Belgische Geneesmiddelenagentschap en de UGent is België de derde grootste gebruiker van antibiotica in Europa. Het gebruik van de gevaarlijke kritische antibiotica is in stijgende lijn. Het laatste jaar met ongeveer 3%. ”De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recent nog op gevaar gewezen van gebruik van kritische antibiotica. Door de stijgende resistentie van mensen en dieren is dit cruciaal belang voor de humane gezondheidszorg,” besluit De Vriendt.

<br />

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK