Groen weegt op Anzegem met sociaal beleid en inspraak

Jeremie Vaneeckhout houdt van creatieve politiek en resultaat halen. Als schepen in Anzegem zet hij zich dagelijks in voor meer inspraak, een grotere betrokkenheid van het middenveld en ondersteuning voor zij die het moeilijk hebben.

In 2012 stapte Jeremie Vaneeckhout met Groen-Anzegem in kartel met CD&V naar de verkiezingen. Met een ambitieus programma onder de slogan ‘Bewust Vooruit’ stapten beide partijen naar de Anzegemnaar. Jeremie haalde op de kartellijst het meeste voorkeurstemmen na de lijsttrekker en kwam na zijn eerste verkiezingen meteen in het schepencollege terecht. Daar slaagt hij erin zijn stempel te drukken.

Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen is Anzegem klaar met zijn meerjarenplan dat binnen en buiten de gemeente bejubeld wordt voor de inspraak van alle burgers en betrokkenen.

Jeremie Vaneeckhout is tevreden over de mooie resultaten die de groene ploeg tot nu toe in Anzegem heeft kunnen boeken: "Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen is Anzegem klaar met zijn meerjarenplan dat binnen en buiten de gemeente bejubeld wordt voor de inspraak van alle burgers en betrokkenen. Waar er op vele plaatsen gesnoeid wordt in toelagen aan adviesraden, verenigingen en clubs, blijven die in Anzegem op hetzelfde peil. Ook de budgetten voor sociale toelagen worden behouden."

Bij het beleid wordt er rekening gehouden met jongeren, ouderen en mensen die het moeilijk hebben. Anzegem stapt in op het project ‘groene apen’ waarmee de werking van haar cultuurcentrum en bibliotheek ecologischer wordt. De uitwerking van een kansenpas voor vrije tijd is in volle gang. De eerste speelstraten zijn een feit, een speel- en sportruimteplan wordt uitgewerkt. Ook van een veilige en geschikte fuifzaal en een jeugdhuis wordt werk gemaakt.

Anzegem zet in op behoud van open ruimte, reconversie van de vele leegstaande bedrijfssites in de gemeente, inbreiding en natuuruitbreiding. Het STOP-principe waarbij stappers en trappers voorrang krijgen op het autoverkeer is een rode draad van het mobiliteitsbeleid.

Pittig detail: samen met drie collega’s uit andere West-Vlaamse gemeentes werd Jeremie Vaneeckhout een van de eerste groene schepen ooit in West-Vlaanderen. “Alle vier zijn ze stuk voor stuk van plan het verschil te maken,” besluit Jeremie Vaneeckhout.

 

Jeremie VaneeckhoutNationaal ondervoorzitter

Feiten

 • 01 sep 2013
 • Anzegem

Doe ook mee!

Wat ga jij doen om je eigen buurt groener te maken?

Ga naar je lokale afdeling

Meer weten? Neem contact op met jeremie [dot] vaneeckhout [at] groen [dot] be (Jeremie Vaneeckhout)

Andere realisaties

 • Eddie Boelens

  Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stappen Eddie Boelens en Marc Van Godtsenhoven na een stevige onderhandelingsronde in de meerderheid van Grimbergen. Vooral om dingen te kunnen doèn. In hun nieuwjaarstoespraak kunnen de twee groene schepenen na één jaar al mooie resultaten voorleggen. 

 • Jeroen Van Laer

  Jouw idee voor de buurt is geld waard. Begin oktober kregen alle inwoners van Edegem die boodschap in hun brievenbus. Op initiatief van de groene schepen Jeroen Van Laer maakt de gemeente al haar inwoners warm voor een positief project in de buurt. 

 • Veerle Leroy

  Vanaf april opent in Beersel de eerste volkstuin waar de inwoners zelf groenten zullen kunnen planten. De inwoners van Beersel mochten dit via een participatieproject zelf beslissen.

 • Nathalie De Swaef

  Tijdens de week van de mobiliteit, van 12 tot 18 september, transformeert het Pannenhuis-rondpunt in Jette in een aantrekkelijk plein voor de buurtbewoners. Zo krijgen de buurtbewoners een voorsmaakje van de plannen van het gemeentebestuur voor de heraanleg van het plein.