04 feb 2014

Bart Staes

De centrumrechtse fracties lieten vandaag in een belangrijke stemming over het Refit-rapport opnieuw hun asociale gezicht zien. "Officieel gaat Refit (1) erom de Europese wetgeving "gezonder" en "efficiënter" te maken, wat een nogal cynische uitdrukking is.

De Europese vakbonden trokken de laatste maanden hard aan de bel over enkele asociale bijwerkingen van deze Refit voorstellen, en terecht," aldus Bart Staes, Europees parlementslid (Groen). "In dit soort van stemmingen wordt duidelijk waarover rechtse partijen spreken als ze in een TV-debat pleiten voor "een ander Europa"."

Staes: "Het is niet acceptabel dat onder het motto van eenvoudiger Europese wetgeving, men een frontale aanval opent op essentiële sociale rechten die in heel Europa jarenlange syndicale en politieke strijd vergden, zowel in de nationale parlementen als in het Europees Parlement. "

De algemene en heel redelijk klinkende argumentatie achter deze Refit, stelt dat "wetgeving die op Europees niveau wordt voorgesteld en aangenomen, eenvoudig, doeltreffend en efficiënt, gemakkelijk begrijpelijk en in alle officiële talen van de lidstaten toegankelijk moet zijn, een duidelijke meerwaarde moet bieden en grote voordelen moet opleveren tegen minimale kosten". De rapporteur is de Britse Conservatief Sajjad Karim. Hij steunt de drie mededelingen van de Europese Commissie: betere wetgeving, gezonde EU-regelgeving en slimme regelgeving voor kmo's. Staes: "Wie kan daar nu tegen zijn? Maar zoals wel vaker worden de crisis en de eurosceptische sentimenten gebruikt om een politiek ideologische agenda door te duwen. Met Refit wil de Europese Commissie ook een reeks sociale verworvenheden op de arbeidsmarkt terugdraaien."

Europese groenen stemden samen met de GUE en S&D fracties tegen Refit. De liberalen van Verhofstadt en de EVP van de CD&V, alsook de Britse conservatieven stemden voor. Dit omdat zeven cruciale amendementen werden verworpen door de andere fracties. Die voorstellen hadden betrekking op het niet uithollen van de arbeidswetgeving, en verdedigden bepaald geen extreme standpunten, aldus Staes: "Ze stelden dat er bijvoorbeeld geen discriminatie mag bestaan van werknemers op basis van de omvang van het bedrijf, dat het Refit programma geen verslechtering mag inhouden voor grondrechten inzake het recht op voorlichting en informatie van werknemers, een respect voor afgesloten cao's, dat Refit geen verslechtering mag inhouden van de arbeidsomstandigheden en geen belemmering vormen voor de bescherming van de beroepsrisico’s."

Samen met het Europees Vakverbond (European Trade Union Confederation-ETUC) en de drie Belgische vakbonden vindt Staes het onaanvaardbaar dat de Europese Commissie lopende en nieuwe initiatieven van Europese regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk meteen zou worden gestopt. Staes: "Zo blokkeert men voorstellen waar al elf jaar lang aan gewerkt werd, zoals de regels rond bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen op het werk."

Voor een reeks andere Europese regels zou een herzieningsproces worden opgestart om die regelgeving af te zwakken; opnieuw rond veiligheid en gezondheid, maar ook inzake sociale dialoog, informatie en raadpleging van werknemers, bescherming van uitzendkrachten, milieu en informatie over arbeidsovereenkomsten.

Staes: "De Europese Commissie wenst dus blijkbaar allerlei Europese sociale wetgeving af te schaffen omdat ze die een administratieve last vindt. Daarmee verzaakt de Commissie aan haar opdracht, zoals beschreven in artikel 151 van het Verdrag van Lissabon. Dat stelt net dat de Europese Commissie moet zorgen voor een gestage verbetering van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden."

Staes: "Als het Refit-programma onverminderd wordt gerealiseerd, is dit een schoolvoorbeeld waarom het, nochtans cruciale, sociale aspect van de EU maar niet van de grond komt. Immers eens te meer laat men zien dat de EU niet langer een beschermend, maar een bedreigend project geworden is. Afspraak bij de verkiezingen in mei.”

(1)zie Verslag over gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - (2013/2077(INI)).

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren