06 jul 2016

Björn Rzoska

"Een pak landen en regio's zijn in een hogere versnelling gegaan. Maar de Vlaamse regering blijft onverstoord surplacen. De regering-Bourgeois laat zo de Vlamingen in de steek". Dat is de conclusie die Groen-fractieleider Björn Rzoska maakt op basis van een uitgebreide analyse van 2 jaar beleid van de Vlaamse regering-Bourgeois.

"Voor de verkiezingen van 2014 maakten N-VA, CD&V en Open Vld grote beloftes. De regering-Bourgeois beloofde 'kracht van verandering'. Maar als we de verschillende beleidsdomeinen overlopen, is er niets te merken van zo een trendbreuk. We zien eerder de kracht van achteruitgang", zegt Björn Rzoska woensdag op een persconferentie in het Vlaams Parlement.

Uit de evaluatie die de Groen-fractie van 2 jaar Bourgeois maakt, blijken de volgende kernpunten.

• De regering Bourgeois beloofde om na twee jaren besparen weer volop te investeren. Haar doel blijft een nominaal begrotingsevenwicht in 2017. Maar het probleem is dat de Vlaamse overheidsschuld fors oploopt, naar meer dan 30 miljard op het einde van de regeerperiode. Bovendien gebeuren er te weinig productieve investeringen om onze economie een boost te geven. Dat zegt ook de SERV.

• De werkzaamheidsgraad van 71,9% ligt nog ver onder de doelstelling van Pact 2020. In mei 2016 waren nog altijd 37 407 jongeren onder de 25 jaar werkloos. Zij worden extra hard getroffen door het schrappen van de inschakelingsuitkeringen. Inzake werkzaamheidsgraad bij allochtonen scoort Vlaanderen dramatisch slecht in vergelijking met andere regio’s.

• Er komen veel nieuwe ondernemingen, maar meer dan een kwart van de startende ondernemingen overleeft de eerste vijf jaar niet. De Vlaamse regering investeert te weinig in onderzoek en ontwikkeling en haalt de beloofde 1% overheidsinvesteringen in O&O niet.

• Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft in armoede. Het huidige beleid van facturen en taksen maakt dit nog erger. Een gemiddeld Vlaams gezin met vier kinderen verliest door de besparingen 2 473 euro per jaar. Elk gezin met kinderen verliest bovendien bijna 90 euro kinderbijslag, per kind per jaar doordat de regering van N-VA, Open VLD en CD&V de kinderbijslag bevriest.

• De regering Bourgeois heeft grote problemen om haar klimaatdoelstellingen te halen op langere termijn. De minister-president geeft zelf toe dat nog een trendbreuk nodig is. Maar die is voorlopig niet in zicht. Het doel van hernieuwbare energie voor Vlaanderen van de klimaattop van Parijs is nog ver af. De Turteltaks is nog steeds niet afgeschaft. De inspanningen om zonne-energie te promoten zijn wel een goede stap.

• Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen 0,72 hectare bos. De Vlaamse regering voorziet te weinig geld om gekapte bossen te compenseren. De betonstop in 2050 is veel te laat als de minister de overstromingen wil aanpakken. Ze zal waarschijnlijk onvoldoende schrappen in de reserve van woonuitbreidingsgebieden.

"De regering voert op vele vlakken een beleid tegen wil van de mensen in. Dat is de reden waarom de Vlamingen geen vertrouwen hebben in de regering-Bourgeois. Het kan nochtans anders. Met een alternatieve Zuurstofbegroting aan het begin van de legislatuur gaf Groen aan hoe de Vlaamse regering toekomstgericht, sociaal en ecologisch kan investeren in Vlaanderen. We stellen vast dat de analyse van de SERV dinsdag op dezelfde lijn zit", merkt Björn Rzoska op.

"Vlaanderen verdient beter. Het kan anders. Deze regering moet een investeringsregering worden: investeren in onze kinderen (kinderbijslag en onderwijs), investeren in de economie van morgen (geen Uplace, wel startende ondernemingen en jobs) en investeren in gezondheid (natuur en ruimtelijk ordening). Maar we stellen vast dat de regering-Bourgeois deze hervormingen nalaat. Ze laat de Vlamingen in de steek. Het enige wat de regering-Bourgeois zegt, is 'trek uw plan'", besluit de fractieleider van Groen.

Download het achtergronddossier

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren