Meyrem Almaci

12 Januari 2016

Meyrem Almaci

Groen-voorzitster Meyrem Almaci roept op om snel werk te maken van het mobiliteitsbudget. Almaci betreurt de stijging van het aantal salariswagens, zeker omdat het aantal filekilometers in België het afgelopen jaar eveneens drastisch is gestegen.

“Deze waanzin moet stoppen, en dat kan door de invoering van het mobiliteitsbudget. Geef mensen de keuze en de vrijheid om zelf te kiezen welk vervoersmiddel ze nemen om naar het werk te gaan, in plaats van hen uit te betalen in salariswagens. Meer vrijheid, meer loon, minder vervuiling: dat is de richting.”

Naast een ramp voor de mobiliteit is deze evolutie ook rampzalig voor het leefmilieu. “Op vlak van luchtkwaliteit vormt ons land in Europa één zwarte zone. De gevolgen zijn onmiskenbaar: steeds meer ademhalingsziektes, meer vroegtijdige sterftes, meer allergieën. Dit heeft negatieve gevolgen op de gezondheid van elk van ons. Maar nog steeds is er geen timing voor de afbouw van dit dure systeem,” stelt Almaci. Begin dit jaar kwam ook nog het nieuws dat in 2015 de files langer waren dan ooit. Experts wijten die stijging onder meer aan het systeem van salariswagens, dat niet wordt afgebouwd.

Groen werkte alvast een concreet alternatief uit in de vorm van een mobiliteitsbudget. Vandaag gaat 5 miljard euro naar het subsidiëren van bedrijfswagens, voor een beperkte groep van werknemers. Dit is meer dan naar de NMBS en de Lijn samen. Groen herverdeelt dit budget over alle werknemers. Iedereen kan zijn eigen budget berekenen op https://www.groen.be/mobiliteitsbudget. Het overschot wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer. “Op die manier hebben pendelaars de keuze welk vervoersmiddel ze nemen om naar het werk te gaan. Meer keuze en meer vrijheid voor de werkende Vlaming, en vooral: minder files en minder luchtvervuiling,” besluit Almaci.

Lees ons standpunt over mobiliteit