Riane is opgegroeid met Bob Dylan en 'The times they are a-changing'. Een tijd waarin jongeren hoopvol uitkeken naar een toekomst vol verandering en rechtvaardigheid. Een halve eeuw later staat de mensheid aan de rand van de afgrond. Vernietiging van natuur, oorlog, armoede, racisme en discriminatie, het tast ons allen aan.

Dat drijft Riane om niet meer aan de zijlijn te staan en haar actiever te engageren in de politiek. De activist in haar is opnieuw wakker geschud. Riane wil haar meer dan ooit inzetten om steentjes in de vijver te gooien in de hoop dat toch hier en daar het bewustzijn groeit dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving en voor hoe we met elkaar omgaan.

'How deep must a man dig in his soul to stay on the right sight?' K. Evans

Riane is gestalttherapeut en wordt er dagelijks mee geconfronteerd dat een gezonde omgeving basisvoorwaarde is voor welzijn: fysiek, mentaal en relationeel. Ze is ervan overtuigd dat menselijkheid de sleutel is tot verandering. Dat inzetten op verbinden vruchtbaarder is dan protectionisme. Ze wil zich engageren om met haar verbindende kwaliteiten een steentje te verleggen in de politieke wereld. Politiek hoeft niet hard en kwetsend te zijn. We kiezen voor oprecht, respectvol en correct.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?