Duurzaamheid en zorg voor het milieu met oog voor de toekomst zijn al jaren Roswitha haar stokpaardjes. Meng dit met inspraak, eerlijkheid en respect en dan is het plaatje compleet.

Als tiener trok Roswitha de straat op voor een meer rechtvaardige wereld met oog voor het klimaat. Anderen daar ook bewust van maken was haar grootste uitdaging. Op school, in de Chiro, niemand kon ontsnappen aan haar gedrevenheid.

Later wordt dit ook duidelijk op professioneel vlak en in de vele vrijwilligersengagementen. Steeds staan duurzaamheid of opkomen voor anderen centraal.

In 2012 zette ze de eerste stappen in de politiek. Roswitha wou niet langer aan de zijlijn toekijken. Er volgden vele jaren als gemeenteraadslid.

Vandaag werkt ze als verantwoordelijke in de Gentse kinderopvang en voelt dagelijks de crisis in de zorgsector. De negatieve gevolgen voor iedereen zijn niet te onderschatten.

In een tijd waarin het milieu steeds meer onder druk staat en sociale ongelijkheid blijft groeien, is het essentieel om zich in te zetten voor beiden. Steeds meer mensen vallen door de mazen van het net. Roswitha ijvert dan ook voor een toekomst waarin zorg voor het milieu en zorg voor elkaar hand in hand gaan.

Verander de wereld, begin bij jezelf!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?